V.l.n.r.: Agter: Stephen Pedro, Carin Brink, Eugene Beukes, Braam Hanekom en Kobus Odendaal. Voor v.l.n.r.: Vivian Jansen, Wilden Hector, Motlatsi Maeka, Zolani None en Louise Bruiners.   Op Woensdag 16 Oktober het vier van die finalejaar teologiestudente van die VGK, naamlik Vivian Jansen, Wilden Hector, Motlatsi Maeka en Zolani None Getuienisaksie besoek. Braam Hanekom (Taakspan Publieke Getuienis) […]

Familie is die mense met wie jy ‘n diep DNA-verbintenis het; dis die mense wat jou in nood sal bystaan, wat jou foute én goeie eienskappe ken en jou sal reghelp as hulle sien jy beur in die verkeerde rigting, want hulle is lief vir jou. Maar dan moet ‘n mens moeite met mekaar doen en […]

Agter v.l.n.r.: Christo Wooding, Louise Koch (vrou van wyle ds Kobus Koch, sendeling), Christine Knipe of Gouwsie (verpleegster), Magda en Bennie Fourie (sendeling), dr. Hennie Pretorius(sendeling en dosent) en sy vrou, Elsa. Voor v.l.n.r.: Elra Krynauw (verpleegster), Alta van Zyl (tikster) en Kannetjie Kotzé (geestelike werkster).   Christo en Delesté Wooding van die VGK Kokstad deel met ons hierdie interessante nuus […]

   Die Sokhanya Bible and Ministry Program het pas die eerste geword om as volledige CPD (Continuing Professional Development)-program volgens die standaarde van QCTO (Quality Council for Trades and Occupations) by ACRP (Association of Christian Religious Practitioners)-akkreditasie te ontvang. NBI kan nou begin om die Sokhanya-program as geakkrediteerde program aan te bied. Dit is voorwaar ‘n […]

Ds Festo Eduardo Aquiera en ds Mavuto Horacio Denis met hul nuwe motorfietse – gereed vir hul bediening ver in die bos.   Ons susterskerk in Mosambiek, die IRM, het talle uitdagings waarvan een van die grootste is dat mense in verafgeleë plekke deur hul predikante bedien moet kan word. Waar paaie dikwels onbegaanbaar vir […]

Dr Kobus van Zyl, verbonde aan die NGK Reebok met Opdrag: Missionale Gebedsbediening in Afrika, is ook betrokke by teologiese toerustingskursusse in Suid-Soedan. Hy verleen bystand met die ontwikkeling van die nodige infrastruktuur in afgeleë gebiede om daar mense te bedien wat nog niks of baie min van Jesus Christus weet. Hy laat weet oa […]

  Andries and Sunette Schwartz van Macomia, Mozambique deel met ons hulondervinding van sikloon Kenneth se verwoesting in hul distrik. Dis in Engels en in die volgende afdelings: Die verslag is in vyf dele verdeel: Our personal experience The impact of cyclone Kenneth Our involvement The way forward (planning) How to Support Cyclone Kenneth report Cell: +258 […]

Ds Wooding van Kokstad in die Oos-Kaap laat weet: “Paasfees 2019 het baie goed verloop in ons gemeente en ring. Vir die eerste keer in jare kon ek en Delesté die hele Paastyd in ons eie gemeente deurbring, en dit was heerlik. Vir die gemeentes van Lusikisiki/Bambisana, Rietvlei en Mt Ayliff/Sipetu was dit `n wonderlike […]