Kom ons deel klein kersgeskenkies uit vir moeder natuur. Dit is nie ‘n opsie nie, dit is ‘n noodsaak! Aardverwarming is ‘n feit. Die vernietigende effek wat dit op natuurlike siklusse het en ook op die voortbestaan van die armes van die aarde (ook mense), is ook ‘n feit. (Lees gerus ‘n eenvoudige weergawe van […]

In al die jare wat ons CAVA (http://getuienis.christians.co.za/cava/) moes besoek, het ons geweet: as jy by Harare se lughawe land, kan jy seker wees dat Gerard Breytenbach jou daar sal inwag met sy stewige handdruk en breë glimlag. Daarvandaan ry jy dan per motor na sy en sy vrou, Sheri se pragtige huis waar jy […]

Dit lyk asof God sê: “Die welsyn van my skepping is afhanklik en direk verbind met die welsyn van die mees brose en mees bedreigde vorme van lewe.” God sê dit deur die biologiese verhaal van die skepping. Alles in die skepping is verweef en interafhanklik van mekaar. Dit is ten minste waar van lewe […]

  Wie is ons? Jesus sê in Matt 11:28 die volgende: “Kom na My toe, almal wat moeg en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.” Ons is ‘n interkerklike groep Christene wat sendelingversorging op die hart dra. Ons wil graag vir sendelinge die geleentheid vir rus en restourasie gee en om ook Jesus […]

  Op 19 September 2018, na 19 jaar se harde werk en toegewyde deursettingsvermoë, bereik die Makhua Shirima Bybelvertalingsprojek in Noord-Mosambiek by Muapula ‘n hoogtepunt.  Gerard Olivier is die vertalingskoördineerder en saam met sy span vertalers is die laaste vers van Maleagi in Shirima vertaal.  Daar lê nog ‘n lang pad van afronding en integrasie […]

Perspektief is om verskillende redes baie belangrik. Een van die redes is, omdat dit ons help om ons plek te vind in die groter werklikheid waarvan ons deel is. Die perspektief wat dikwels (dalk meestal) ons as mense se kyk na die wêreld rondom ons oorheers, is dat die aarde die sentrum van die heelal […]

Toe ek in die vroeë 1980’s in die bediening gekom het, was daar ‘n sterk fokus in die praktiese gemeenteteologie op die beeld van die “liggaam van Christus” (1 Kor 12/Ef 4) as model vir die organisering van die gemeente (kerk). Die model het sterk na vore getree as regstelling op die “herder-kudde”- beeld (Joh […]

‘n Video oor Suid-Soedan   Die NG Kerkfamilie is betrokke by uitreike in Suid-Soedan, in die konteks van ‘n breër interkerklike betrokkenheid uit Suid-Afrika. Die plaaslike kerke met wie in Suid-Soedan saamgewerk word, is o.a. die Africa Inland Church (AIC), vrug van die Africa Inland Mission se uitreikwerk sedert die begin van die 20ste eeu, […]