Met medelye: Jacobus Daniël Thom 15.02.1929 – 07.04.2019 Dis met groot hartseer dat ons afskeid neem van oom Kobus Thom, voorheen Buitelandse Sendingsekretaris van die Wes-Kaapse Sinode, en later PSD Sending en Evangelisasie. Hy is op Sondag 7 April in die ouderdom van 90 jaar oorlede. Oom Kobus is in Joubertina in die Langkloof gebore, […]

  Sikloon Idai het groot verwoesting gesaai in die sentrale dele van Mosambiek rondom Beira en wes- en noordwaarts in Zimbabwe en Suid-Malawi. Van Malawi laat weet die Algemene Sekretaris van ons susterskerk daar, die CCAP Nkhoma Sinode, ds Vasco Kacipapa: “The cyclone has greatly affected the southern region. Over 60 people dead and thousands […]

  Dit is met groot opgewondendheid dat ons vir Jeanie de Wet verwelkom by Simcha Bediening onder die Jode in die plek van Cecilia Burger wat verlede jaar afgetree het. Jeanie het vier jaar gelede (2015) by haar oupa De Wet op Stellenbosch gekuier toe sy ‘n Getuie, nuusbrief van Getuienisaksie, by hom kry wat […]

  David Botha, skrywer van ons weeklikse Ekologiebydraes vir VrydagNuus, het die onderstaande van Sarah Rushmere (werksaam by die Departement Water en Sanitasie in Direktoraat: Water en Afval, Stad Kaapstad) ontvang:   Dear Faith organisations in Cape Town – Greetings and I trust 2019 has started well for you. Below is a mailer about the City […]

Die werklikheid van klimaatsverandering vra van ons om groot en drastiese veranderinge in ons lewenswyse te kweek. Die lewensgewoontes wat so ‘n swaar las op die aarde se bronne laai en bydra tot die verhoging in die aarde se temperatuur is ook by ons oor jare gekweek. Ons kan dus nuwe gewoontes aanleer – as […]

Op Saterdag 26 Januarie het die WKOD ’n onderwysindaba belê om in diepte na die uitdagings in ons provinsie te kyk. Braam Hanekom, direkteur van die Sentrum van Publieke Getuienis, het dit bygewoon.  Sewe spreekwoordelike “reuse”  is bespreek; Die invloei van ’n ekstra 25 000 leerders in 2018 alleen (dit beteken 25 nuwe skole). Die groeiende […]