Agter v.l.n.r.: Christo Wooding, Louise Koch (vrou van wyle ds Kobus Koch, sendeling), Christine Knipe of Gouwsie (verpleegster), Magda en Bennie Fourie (sendeling), dr. Hennie Pretorius(sendeling en dosent) en sy vrou, Elsa. Voor v.l.n.r.: Elra Krynauw (verpleegster), Alta van Zyl (tikster) en Kannetjie Kotzé (geestelike werkster).   Christo en Delesté Wooding van die VGK Kokstad deel met ons hierdie interessante nuus […]

Petrus sê dat die uitstorting van die Heilige Gees die vervulling is van God se belofte in Joël 2:28-32. In Joël 2:28 staan daar: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op alle mense …” (1983-vertaling). Die woorde “alle mense” is na my mening ‘n ongelukkige vertaling. Die Hebreeus en Grieks beteken […]

   Die Sokhanya Bible and Ministry Program het pas die eerste geword om as volledige CPD (Continuing Professional Development)-program volgens die standaarde van QCTO (Quality Council for Trades and Occupations) by ACRP (Association of Christian Religious Practitioners)-akkreditasie te ontvang. NBI kan nou begin om die Sokhanya-program as geakkrediteerde program aan te bied. Dit is voorwaar ‘n […]

Skoon elektrisiteit word opgewek met hulpbronne en deur middel van metodes wat nie skadelik of nadelig is vir die omgewing nie. Vir inligting hieroor in die Suid-Afrikaanse konteks kan u die volgende skakel besoek: http://bit.ly/2WKUc2N Bo-aan die lys van hierdie hulpbronne is sonenergie. En omdat ons hiervan persoonlike ondervinding het, skryf ek hier daaroor. Die […]

Dit is God wat aan ons energie gee. Dit is o.a. die boodskap van Pinkster. Om die waarheid te sê, Johannes noem vir Jesus die Lig uit wie die wêreld ontstaan het en wat in Jesus mens geword het (Joh 1:1-11). En in Openbaring 21 vertel hy verder dat daar geen nodigheid vir ‘n son […]

Ds Festo Eduardo Aquiera en ds Mavuto Horacio Denis met hul nuwe motorfietse – gereed vir hul bediening ver in die bos.   Ons susterskerk in Mosambiek, die IRM, het talle uitdagings waarvan een van die grootste is dat mense in verafgeleë plekke deur hul predikante bedien moet kan word. Waar paaie dikwels onbegaanbaar vir […]

Dr Kobus van Zyl, verbonde aan die NGK Reebok met Opdrag: Missionale Gebedsbediening in Afrika, is ook betrokke by teologiese toerustingskursusse in Suid-Soedan. Hy verleen bystand met die ontwikkeling van die nodige infrastruktuur in afgeleë gebiede om daar mense te bedien wat nog niks of baie min van Jesus Christus weet. Hy laat weet oa […]

Ps 148 is die Psalm van die RCL (Common Revised Lectionary/Leesrooster) vir hierdie week. Nadat ek dié Psalm Sondagoggend gelees het, oorval ‘n diep hartseer my. Ek het saam met 28 junior leerders van drie omliggende skole verlede Saterdag geluister na hoe Waterval Natuurbewaring se veldwagters by Voëlvleidam vir ons vertel van die groot gevaar […]

  Andries and Sunette Schwartz van Macomia, Mozambique deel met ons hulondervinding van sikloon Kenneth se verwoesting in hul distrik. Dis in Engels en in die volgende afdelings: Die verslag is in vyf dele verdeel: Our personal experience The impact of cyclone Kenneth Our involvement The way forward (planning) How to Support Cyclone Kenneth report Cell: +258 […]