AGTER, vlnr: Gerard Breytenbach, Kobus Odendaal en Alwyn Francis VOOR, vlnr: Webster Gwanzura, ds Juma en Christine Chanza

Op Vrydag 18 Mei het Kobus Odendaal, bestuurder van die Diensgroep Getuienisaksie met die uitvoerende bestuur van CAVA (Christian Audio-visual Action: http://witnessministry.christians.co.za/cava/) in Harare, Zimbabwe, vergader.

CAVA se besigheid oor die jare was om die evangelie deur audio-visiële en gedrukte boekies in die hele Zimbabwe te versprei.  As gevolg van die moeilike ekonomiese toestand in Zimbabwe en die digitalisering van inligting via selfone en die internet het die bedrywighede van CAVA grootliks tot stilstand te kom.

Die uitvoerende bestuur neem die proses al oor ‘n aantal jare waar en het nou besluit om ‘n nuwe rigting in te slaan.  Die Here het ‘n nuwe groot geleentheid vir CAVA gebied om deur middel van die bekende NBI-kursus (http://nbi.bybelmedia.org.za/) honderde leiers in kerke en gemeentes te skool om meer aktief en doelgerig in die Koninkryk te te werk.

CAVA is reeds vir ‘n aantal jare ‘n hub vir die Nehemia-kursus en sal hierdie aksies in die toekoms verder uitbrei.  Die bestaande geestelike boeke sal ter ondersteuning van die opleiding van die leiers steeds aangewend word.

Kontak Kobus Odendaal by missio@kaapkerk.co.za vir meer inligting.

One Response to CAVA op ‘n nuwe pad
  1. Ek lees elke stukkie nuus oor CAVA en Zimbabwe met belangstelling en meelewing!! Bid vir CAVA en seen op die NBI kursus. Ek het dit self ook met groot vrug gebruik met die Teologiese studente en hul vrouens by die Kweekskool op Morgenster!

Comments are closed.


[top]