Cecilia Burger

Cecilia Burger is gebore en getoë as die oudste van ses kinders, vyf dogters en ‘n seun, op ‘n familieplaas in die Montagu-distrik. Haar ouers, familievriende, onderwysers en predikante het ‘n groot invloed op haar vormingsjare gehad, veral haar broer en vier susters.  “Julle het mekaar soos malende rivierklippe help vorm, ” het haar ma altyd gesê.

Nadat sy haar hoërskooljare op Montagu voltooi het, volg sy in haar ma se voetspore en word ook ‘n maatskaplike werker – nie soos haar ma aan die Universiteit Stellenbosch nie, maar by die Hugenote Kollege op Wellington.

Haar loopbaan kry reeds koers in haar tweede jaar as student toe ds Leon Steenkamp, vroeër predikant op Montagu en in daardie stadium lid van die Kommissie vir Sending onder die Jode, haar nader om te hoor of sy in ‘n pos as sendeling onder die Jode sou belangstel.  Hy het onthou dat sy as hoërskoolleerling al reeds in sendingwerk belanggestel het.

Nadat Cecilia daaroor gebid het, het sy ervaar hoe die woorde waarmee God Esegiël geroep het, tot haar hart spreek: “… Son of Dust, I send you to the people of Israel …” (Esegiël 2:3, Living Bible).  Die Kommissie se voorstel aan die Sinode om ‘n werker aan te stel wat Joodse vroue in Kaapstad sou probeer bereik, is aanvanklik deur die Sinode afgekeur weens ‘n gebrek aan fondse.  Boonop het ‘n  sleutelfiguur in Cecilia se lewe haar ook afgeraai om so ‘n pos te aanvaar.  Die gevolg hiervan was dat sy toe baie onseker was oor die Here se wil vir haar lewe.

As studente het hulle die Bybelstudie-handleiding, Student om die Woord, gevolg. Aan die einde van elke oordenking was daar ‘n kort gebed.  Juis in hierdie tyd van vertwyfeling het die Bybelstudie oor gedeeltes uit Romeine 9 tot 11 gehandel en Paulus se begeerte om sy mede-Jode met die evangelie te bereik. Tot Cecilia se verbasing was die gebed aan die einde van een van die oordenkings: “Here, stel my in staat om mee te help om U oud-volk vir U te wen.” Sy het die gebed gebid.

Na hierdie besondere ervaring is die genoemde pos deur die Sinode goedgekeur en het Cecilia aan die begin van 1975 met haar bediening onder Jode-vroue begin. Dis nou 43 jaar later en sy kyk met groot dankbaarheid terug en sien hoe getrou die Here in al haar behoeftes voorsien het.

Aanvanklik was daar baie uitdagings in haar beroep. Twee van die moeilikstes was om as plattelander in die stad te moes leer motor bestuur en om Engels te leer praat! Verder  was dit deurgaans ‘n uitdaging om deur woord en daad die evangelie aan mense te bring wat met die idee grootgeword  het dat die evangelie nie vir hulle bedoel is nie en dat hulle hul Joodse identiteit gaan verloor as hulle Jesus as Verlosser sou aanvaar.  Om in Jesus as Verlosser en Messias te glo, is in die Joodse gemeenskap onaanvaarbaar.

Een van die hoogtepunte in Cecilia se bediening was die ontstaan van die Messiaans-Joodse gemeente, Beit Ariel, Kaapstad, en die toestemming van die Sinode dat Simcha Bediening aan die Jode hiervan kon deel word.

‘n Verdere hoogtepunt vir Cecilia was om deel te kon word van die LCJE (Lausanne Consultation on Jewish Evangelism), ‘n internasionale netwerk vir individue en organisasies betrokke by evangelie-bediening aan Jode (https://www.lausanne.org/networks/issues/jewish-evangelism). Die bywoning van die internasionale konferensies van die LCJE was elke keer ‘n hoogtepunt vir haar; sy het baie geleer uit die ervaringe en getuienisse van Messiaanse Jode uit verskillende wêrelddele.  Dit was ook vir haar ‘n groot voorreg om Suid-Afrika sedert 2007 hier te kon verteenwoordig en ‘n spreekbeurt te kon hê.

“Maar die grootste hoogtepunt was elke keer wanneer ‘n Joodse persoon ‘n geloofskeuse gemaak het om Jesus as Messias en Verlosser te aanvaar,” sê Cecilia.

Alhoewel Cecilia nou aftree, en nie meer ‘n betaalde sendeling van die familie van NG Kerke sal wees  nie, is sy van plan om as vrywilliger met die werk voort te gaan, by Beit Ariel-gemeente in te skakel, Bybelstudies te lei,  Joodse vriende te besoek en op uitnodiging by gemeentes op te tree.  Sy sal ook graag die jong dame wat hulle beplan om as sendeling in Cecilia se plek aan te stel, in die pos te begelei en te ondersteun.

Mag die Here jou roeping bly seën, Cecilia, en mag jou vrywillige werk steeds groot vrug lewer in diens van Gods Koninkryk.