As Christene behoort ons seker te maak dat ons verhouding met die spesies op aarde wat ons eet ‘n verhouding van genade en dankbaarheid is. Ons aanbid ‘n God van liefde en genade wat “mens en dier verlos” (Ps 36:7). Ons behoort dus as God se kinders ook liefdevol en genadig te wees teenoor mens én dier.

Op die oomblik is die mens heel bo-aan dié voedselketting. Dit beteken dat alle ander spesies dus potensieel beskikbaar is vir die mens om te eet. Ons kan hierdie feit eenvoudig sonder veel nadenke aanvaar en weglê en eet óf ons kan aandagtig en bewustelik en in verwondering daaroor nadink en dankbaar wees teenoor elke plant en dier wat op ons bord beland. Dan sê ons nie net dankie vir God vir die kos op ons bord nie, maar ook vir elke dier en plant wat sterf sodat ons kan eet. En die manier waarop ons dankie sê, is deur ten minste alle plante en diere met respek te behandel.

As dit egter by respek vir plant en dier kom – veral ook vir diere wat ons eet – is ons in groot moeilikheid. Ons het heeltemal verwyderd geraak van die diere wat ons eet. Hulle word in fabriekplase geteel en by slagpale geslag – heeltemal buite die gesig van die verbruiker. Hierdie verwydering gee daartoe aanleiding dat ons heeltemal kontak met die werklikheid verloor. En deel van die werklikheid is dat die diere wat op fabrieksplase geteel en by slagpale geslag word dikwels uiters wreed behandel word. Daarom is dit vir die produsente verskriklik belangrik dat die verbruikers nie weet wat regtig daar aangaan nie. Die feite rondom die massavervaardiging van vleis (factory farming) is om die minste te sê skokkend.

Ek stem saam met Paul McCartney (oud-lid van die Beetles) dat mense almal vegetariërs sal word as fabrieksplase en slagpale se mure van glas was. Die video waarin hy optree, is hier beskikbaar: https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/factory-farming/. Die inhoud van hierdie video is uiters ontstellend – want die werklikheid is ontstellend. Hier is nog twee Suid-Afrikaanse stemme hieroor: ‘n artikel in The Daily Maverick (http://bit.ly/2N0hCfs) en ‘n bydrae van ‘n organisasie, Farm Sanctuary SA (naby Franschoek geleë),wat die publiek mobiliseer om betrokke te raak by die beeïndiging van wreedheid teenoor plaasdiere (http://bit.ly/2MfIyrY). Hierdie video is ook ontstellende kykstof.

Nog ‘n organisasie wat mense probeer help om menslik teenoor diere te leef, is The Humane Society in Amerika. Hulle het ‘n beweging begin wat hul noem Eating Mercifully en hulle bemark dit met ‘n sewe minute video wat u hier kan kyk:  http://bit.ly/2KuKNW2

Het jy al ooit gedink oor waar die vleis vandaan kom wat op jou bord lê? Het jy al ooit gewonder oor hoe die dier behandel is wat jy eet? Ons behoort as Christene hieroor ernstig na te dink. Wanneer ons vleis by die winkel koop wat van ‘n fabrieksplaas af kom waar diere wreed mishandel is, ondersteun ons nie net die bedryf nie – ons keur ook die wrede gedrag indirek goed. Indien jy steeds kies om vleis te eet, moet jy ten minste seker maak dat die diere wie se vleis jy eet menslik (met ander woorde: met liefde en deernis) behandel is.

Genade en dankbaarheid is wat die spesies van ons vra – óns wat bo-aan die voedselketting leef. Eintlik is dit God wat dit deur hul van ons vra. Is dit te veel gevra?

Voorstel:

  • Kyk die videos en vra die Heilige Gees se leiding vir jou pad vorentoe.

Vrede vir julle en al die diere wat ons eet.

Kontak

David Botha
dpbotha2@gmail.com