Die Reformed Family Forum verlede jaar tydens hul AJV te Wellington by die AMSS

Getuienisaksie is ’n lid van die Reformed Family Forum (http://rff.christians.co.za/), ‘n instansie waar al die kerke in Afrika wat uit die NG Kerk ontstaan het deur hul general secretaries (sinodale bestuurders) verteenwoordig word – ‘n verteenwoordiging van meer as 8 miljoen gelowiges in Afrika.

In Suid-Afrika verteenwoordig Gustav Claassen die NG Kerk, Desiree Brown die VGKSA en Ivan Akash Sirpal die RCA (ons Indiër-broers en -susters).

Getuienisaksie ondersteun hierdie forum finansieel en help ook met die ontwikkeling en bestuur van mediaplatforms. Met die huidige COVID-19-pandemie is dit egter ‘n groot uitdaging om ons bande te bly verstewig en ons Algemene Jaarvergadering wat vanjaar in Ethiopië sou wees, is ook van die baan. Ons moet dus kreatief dink oor hoe om steeds gereeld kontak met mekaar te hê.

Die jongste hulp in hierdie verband was die skep van ‘n interaktiewe WhatsApp-groep waarop daar weekliks relevante inligting aan al die lede deurgegee word – iets wat veral nou in die tyd van die COVID-19-pandemie van uiterste belang is.

Nico Mostert, verbonde aan die Sinode van die Vrystaat (ook ‘n lid), voorsien ons byvoorbeeld op die WhatsApp-groep vir die volgende 9 weke opnuut van lewensnoodsaaklike inligting rondom COVID-19 en ook oor hoe om vanuit ‘n gesonde teologiese perspektief na hierdie pandemie te kyk. Dis van groot belang dat die leraars dit dan aan hul gemeentelede deurgee – iets waarvoor die lede baie waardering het.

Die COVID-19-dokumente is voorsien deur die TEAR-fonds (https://www.tearfund.org/) en die teologiese perspektiewe deur CLF (https://clf.co.za/christian-resources/ Tools for pastoral care).

Kontak

Kobus Odendaal
missio@kaapkek.co.za