Liewe NGK/VGK Ekologie Netwerk
Jaarliks kom kerke reg oor die wêreld bymekaar om ‘n Seisoen van die Skepping te vier. Hierdie tradisie vind sy oorsprong in 1989, met die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke wat in 2007 besluit het om dit ‘n permanente deel van die kerklike kalender te maak. Lees gerus meer van die seisoen se agtergrond op die Season of Creation-webtuiste. (https://seasonofcreation.org/about/#about-the-season-of-creation)
     Wat die jaarlikse Seisoen van Skepping anders maak, is dat dit ‘n jaarlikse viering is wat begin op 1 September met ‘n biddag vir die Skepping en eindig op 4 Oktober met die fees van St. Francis van Assisi.
     St. Francis is een van die bekendste figure in die kerklike geskiedenis vir sy liefde en diep bewustheid vir die natuur en skepping. St. Francis het ‘n geloof en spiritualiteit beliggaam wat elke dier, plant en insek beskou het as ‘n gelyke skepping deur God.
     Baie van ons sukkel egter om so ‘n geloof uit te leef in vandag se verbruikerswêreld. Daarom is sulke jaarlikse geleentheid uiters waardevol en belangrik. Hierdie ritme word deel van die oordenkinge, lewe en liturgie van die kerk. Dit herinner ook die kerk aan die geweld waarmee die mensdom die skepping vernietig en die verantwoordelikheid wat die mensdom het om reg op te tree. Om na te dink oor die rol wat die hele skepping speel in God se verhaal is vandag meer belangrik as ooit. Dit is hoekom die Seisoen van Skepping ook geïntegreer word in die kerk se leesrooster en die bydrae in die Woord en Fees.
     Ons as Groen Span wil elkeen bedank wat ‘n bydrae lewer in die ekologiese reis waarop alle gelowiges is. Ons bied dus hierdie jaar kort en aanvullende hulpbronne tot dit wat reeds beskikbaar is in die Woord en Fees.
     Ons deel graag in hierdie hulpbronpakkie gebede en oordenkinge vir liturgiese- en gesinsmomente. Laai dit hier af: https://bit.ly/3gKXd9p
     Ons is ook hierdie jaar deel van ‘n ekumeniese beweging #Together4Creation wat in samewerking met verskillende kerklike organisasies die jeug opgewonde wil maak oor omgewingskwessies.
     Nog ‘n projek wat in hierdie tyd ‘n waardevolle bydrae maak, is die Groei-Projek. Die Groen Span is nie direk hierby betrokke nie, maar hoop ook om ‘n video-bydrae te lewer oor die plant van gewasse in herwinde tuinbeddings. Kyk na die video: https://bit.ly/2EGxou3
     Dit is ons hoop dat hierdie klein hulpbronpakkie julle op een of ander manier kan help. Dit kan op verskeie maniere gebruik word en deel vorm van gemeentes se liturgie tydens September. Saam is ons besig om te leer en te herontdek hoe God se roeping vir die mensdom en skepping lyk. Mag ons al hoe meer ‘n dieper bewustheid en geloof kweek wat die skepping meer as net ‘n ekonomies hulpbron beskou. Of soos St. Francis gesê het: mag ons ook die plante en diere sien ons broers en susters.