Septembermaand is elke jaar in die Christelike kerk die maand van die Skepping. Dit is die maand in die jaar wat Christene dwarsoor die wêreld hul gesigte na die skepping toe draai om met aandag daarna te kyk en te luister. Die bedoeling is egter nie om net een maand in die jaar aan die skepping aandag te gee nie. Die gedagte is dat ons in hierdie een maand so onder die indruk sal kom van die noodkreet van die skepping en God se liefdevolle omgee dat ons 24/7 vir 365 dae van elke jaar sensitief en met deernis betrokke sal wees by die versorging en koestering van God se skepping.

Gelukkig is daar organisasies wat die versorging van God se skepping hulle daaglikse agenda maak. Mense (Christene ingesluit) wat dit as hul roeping verstaan om die skepping se nood aan te spreek, kan by sulke organisasies aansluit om voltyds hiermee besig te wees.

Ek bring graag twee van hierdie organisasies onder julle aandag. Die eerste een is A Rocha (“the rock” in Portugees). Hulle skryf oor hierdie jaar se seisoen van die Skepping soos volg:

The Season of Creation is a time to renew our relationship with our Creator and all creation through repenting, repairing, and rejoicing together. During the Season of Creation, we join our sisters and brothers in the ecumenical family in prayer and action for our common home. This year, amid crises that have shaken our world, we’re awakened to the urgent need to heal our relationships with creation and each other. During the season this year, we enter a time of restoration and hope, a jubilee for our Earth, that requires radically new ways of living with creation. The Season of Creation unites the world’s 2.2 billion Christians around one shared purpose. With so much injustice all around us, now is the time for Christians everywhere to come together and show the world how to love each other and creation.

Hier is ‘n video waarin verskeie lede van die A Rocha-familie Ps 65 voorlees: https://vimeo.com/438832007. As u meer oor A Rocha se werk in Suid-Afrika te wete wil kom, kan u die volgende skakel gebruik: https://www.arocha.org.za/.

‘n Tweede nie-godsdienstige organisasie wat wêreldwyd erkenning geniet vir die groot bydrae wat hulle maak in die bewaring van die natuur is die WWF (World Wildlife Fund). Hulle is ook baie aktief in Suid-Afrika betrokke. Hulle spits hulleself onder andere toe op die bewaring van biodiversiteit en habitat. In die video wat u by die volgende skakel, https://www.wwf.org.za/wild_treasures.cfm, kan oopmaak, vertel hulle van ‘n bewaringsprojek in die Tankwa-Karoo  en die Cederberg Wildernisarea. U kan ook by dieselfde skakel meer leer oor die werk wat die WWF doen en hoe u betrokke kan raak.

Behalwe vir die deelname aan die aktiwiteite van organisasies soos A Rocha en die WWF, het elkeen van ons ook die geleentheid om in hierdie maand ons gesigte na die stukkie grond toe te draai waaarop ons huis staan. Lente is in die lug. Als begin groei. Die voëls bou neste en paar. Die grond wemel van klein diertjies en organismes. Nou is die tyd om met aandag in die tuin en grond deur te bring met die nuuskierige waarneming van ‘n kind. Dalk, net dalk, mag ons “die koninkryk van die hemel” (Mat 19:14) in ons eie tuin ontdek.

‘n Geseënde Seisoen vir die Skepping vir julle almal en vrede vir julle en jul omgewing.

david p botha
dpbotha2@gmail.com