Fritz en Nickey van der Merwe wat sedert 1995 as sendelingspaar deur hul NG Kerk-gemeente in Port Elizabeth na Muapula in Noord-Mosambiek gestuur is, het besluit om ten spyte van Fritz se besluit om op 25 Oktober met vroeë pensioen te gaan, steeds daar aan te bly. Hy vertel:

“Ek en Nickey beplan om indien moontlik tot ouderdom 70, oor tien jaar, aan te hou hier op Muapula. Dalk selfs langer! Ons is tot ‘n mate finansieel onafhanklik met die hulp van die boerdery hier, wat ook swaar eise aan my tyd stel. Dit, saam met nog ander redes, het my laat besluit om vroeg af te tree.

“Nickey is nou in Kanada om ons dogter, wat met borskanker gediagnoseer is, by te staan tydens haar chemo-behandeling.

“Wanneer Nickey hier is, gee dit haar groot vreugde om op verskillende plekke saam met klein groepe die Bybel in Makua te lees. Na haar tweede heupvervanging vind sy dit weer moontlik en lekker om na die mense se huise toe te stap vir die lessessies.  Sy lees ‘n hoofstuk of twee op ‘n slag, en dan is daar tyd vir bespreking. Die perspektiewe waarmee die plaaslike mense vanuit hulle agtergrond na vore kom, is altyd interessant, soms baie snaaks,  en soms vernuwend en verrykend. Sy het daarmee begin om die vertaling van die Bybel in Makua te toets vir verstaanbaarheid, veral met die vrouens wat minder blootstelling het aan ander streeksdialekte. Ons is nou besig met die heel laaste proeflees voordat ons die volledige Makua-Bybel sal laat druk. Ons kollega, ds Gerard Olivier, neem die leiding met die hele vertaalproses.

“Ek is betrokke met die kerkleierskap en kleingroepe, wat vir eers ons enigste byeenkomste is tot tyd en wyl die COVID-pandemie verby is. Gemeentes kan nou weer begin byeenkom in kerkgeboue, mits voldoen kan word aan sekere vereistes, soos die digitale tempertuurmeters wat julle ook orals sien. Ons kon met behulp van ander sendelinge onlangs so een aankoop.

“Vir lank het die tabakbedryf aan van die plaaslike mense ‘n kontant-inkomste gebied. Dit het ongelukkig gepaard gegaan met grootskaalse uitbuiting en onregmatigheid. Van volgende jaar af sal daar in ons distrik en aangrensende distrikte geen tabak verbou word nie. My begeerte is om ons plaaslike mense te bemagtig deur ander kontantgewasse te promoveer en op te tree as aankoper vir die gewasse. Produkte soos sesame,  landeryboontjies, en ander peulgewasse word aangemoedig.  Ek het laasweek met 100 klein-produsente vergader en gepraat oor hoe ons dit kan doen. Ons oorweeg ‘n voor-/ agterskotsisteem om onsekerhede rondom prys te bekamp. Gelukkig het ons al ‘n bietjie ervaring met dié soort van ding opgebou deur ons sonneblomprojek.

“Daar is altyd geleentheid vir dissipelskap, spontane gesprekke en so meer – dinge wat mens kan doen al kan jy nie meer so goed hardloop en boomklim nie!

“Verder vind ons die lewe hier stimulerend, selfs aangenaam, en ons skaap en bees gee ons ‘n dieet wat ons dalk nie in SA sal kan bekostig nie – botter, vars joghurt, vleis en biltong – soveel as wat ons wil eet – vars lug, vriendelike mense, en geleentheid om steeds nuwe dinge te leer en te probeer.

“Dan moet ek ook bysê: ons het nie bereik wat ons wou bereik nie. Ons is nie tevrede nie. Ja, daar is ‘n kerk waar daar nie een was nie. Daar is ‘n handjievol mense wat Jesus volg met oorgawe, maar wil die Here nie dalk nog méér hier doen nie? Ons hoop so, en hoop dat ons bruikbaar kan wees daarvoor. Kort gestel: ons het ook nog nie toestemming om hier te loop nie.”

Lees meer oor hulle in vorige publikasies van die Kerkbode (2016: https://bit.ly/3mrVIRr) en een wat destyds in Getuienisaksie se Facebook geplaas is (2017: https://bit.ly/2ZMBmZn)