Arbeidsbediening

Klik hier om IMSA-webwerf te besoek.

Doelwitte:

 • Om Christen-gelowiges in die markplek te ondersteun om geloofsgetrou te werk en te getuig
 • Om te werk vir die vestiging en die handhawing van Christelike waardes en deugde in die arbeidslewe en -wêreld
 • Om te werk vir ‘n verenigde getuienis van die Christelike kerk in mense se werkplekke
 • Om te werk vir die bevordering van geregtigheid en versoening in die arbeidswêreld
 • Om te werk vir die verligting van sosiale probleme, armoede en werkloosheid
 • Om finansieel volhoubare plaaslike Arbeidsbedieningsaksies te ontwikkel en te bestuur
 • Om toe te rus en op te lei.

 

Twee belangrike fokusse moet deurgaans verreken word:

 •  Geestelike bediening aan mense in en om die werkplek met die fokus op beide pastoraat en geregtigheid
 •  Ekonomiese geregtigheid / Werksetiek

 

Strategiese vennote en mede-werkers:

 • Call 42
 • Employers for Christ en ander soortgelyke bedieninge
 • Gemeentes van verskillende denominasies
 • Besighede
 • Straatwerk
 • Sport en Spel
 • IMSA nasionaal
 • Dept Landbou
 • Tygerberg Bybelskool
 • Life Coaches (bv Strong Foundation)
 • Pro Bono-dienste (kundiges)
 • Kalkbaai Bybel-instituut
 • “The Mentoring Project”
 • PATMOS plaasbediening
 • “Cares” (Hangberg gemeenskapsrehabilitasieprogram in Houtbaai)

 

Bestuurder

Carin Brink                                          
021 957 7153
083 651 9515
cbrink@kaapkerk.co.za