Afrika Ekumene

06Oct 2020

Van ons ondersteuners op besoek aan een van die gemeentes in die Tumbine Sinode in Maart vanjaar. Wat gebeur as daar ryk gasvelde, gravietmyne, edel- en halfedelgesteentes in ‘n land gevind word? Die wêreld neem kennis en politieke magte zoom in om te gryp wat daar te grype is. Gooi nog daarby ekstremistiese groepe wat […]

22Jul 2020

Die Reformed Family Forum verlede jaar tydens hul AJV te Wellington by die AMSS Getuienisaksie is ’n lid van die Reformed Family Forum (http://rff.christians.co.za/), ‘n instansie waar al die kerke in Afrika wat uit die NG Kerk ontstaan het deur hul general secretaries (sinodale bestuurders) verteenwoordig word – ‘n verteenwoordiging van meer as 8 miljoen […]

23Jun 2020

Rev. Jaco Botha (right) with volunteers packing food parcels. “We learn a lot – to be a church is not only about maintaining a congregation but we are sent out by God to establish God’s Kingdom in the world – to cure and heal broken people; to help the needy – this is what is […]