Gemeentegetuienis

07Sep 2020

Lucky Kunene en sy vrou, Phumzile Volgens ds Louwrens van der Westhuizen, predikant van die VGK Makhathini, is Lucky Kunene ‘n antwoord op vele gebede. Daar is ‘n baie groot behoefte aan sterk leierskap in die kerk op die Makhathini-vlakte en hier is een van hul eie ‘kinders’ nou weer terug met die doel om […]

07Sep 2020

Gemeentelede voor Hebron-buitepos van die VGK Rietvlei Gemeente Christo en Delesté Wooding stuur aan ons hierdie inspirerende nuus van ‘n boorling van die sendingstasie op Rietvlei, Oos-Kaap, wat as swaksiende seuntjie deur die kerk gehelp is en vandag as vermoënde sakeman terugploeg in sy geliefde kerk. “In 1954 is daar ‘n seuntjie, * Sipho Ndevu, […]

02Sep 2020

Die eerste zoom-vergadering van ds Stephen Pedro met die implementeerders van die KBL-program, di Moses Baartman en Babalwa Sifuba   Dit is met groot opgewondenheid dat ons bekend maak dat die Kontekstuele Bybellees-projek op 1 September amptelik afgeskop het. Die twee implementeerders, di Babalwa Sifuba en Moses Baartman het onmiddellik met hierdie reuse-uitdaging begin. Hulle […]

17Jun 2020

Op Donderdagaand 11 Junie is daar ‘n belangrike zoom-gesprek gehou oor wat dit beteken om missionaal kerk te wees binne veral VGK-gemeentes. Die gesprek is gefasiliteer deur Stephen Pedro (PSD Gemeentegetuienis). Hul gasspreker, prof. Tjeert de Boer, missioloog, akademikus en ook verbonde aan die Protestantse kerk in Nederland, se bydrae was van groot belang. De […]

02Jun 2020

Een van die gemeentelede besig om aartappels te skil Hoe ervaar gemeentes die toekenning van Diaconia se Ramphulpfonds in hierdie uitdagende grendeltyd waar soveel mense skielik met baie minder moet kan klaarkom? En hoe bepaal gemeentes wie dit die nodigste in jou gemeenskap het; hoe moet jy te werk gaan om dit prakties uitvoerbaar te […]

12May 2020

Soos ons verlede week berig het, moet ongeveer 50% van ons VGK Streeksinode Kaapland-gemeentes sonder ‘n predikant funksioneer; ‘n reuse-uitdaging  vir enige gemeente. Van die 106 gemeentes in die Oos-Kaap is 76 sonder ‘n leraar; meer as 70%!  As dit nie was vir die gemeentes wat gekombineer het nie, was die totaal selfs meer. Binne […]

05May 2020

Die predikant met die masker op is ds Calvary van Mthatha en die ander een is ds Mountain van Canzibe.   Meer as 50% van ons VGK Streeksinode Kaapland-gemeentes moet sonder ‘n predikant funksioneer; iets wat vir die Sinode ‘n reuse-uitdaging is. Die gesamentlike VG- en NG Kerk-diensgroep, Getuienisaksie, het in die lig hiervan sedert […]

17Feb 2020

Ds Stephen Pedro, Predikant in Sinodale Diens (PSD) van die Taakspan Gemeentegetuienis was die afgelope naweek (14 tot 16 Februarie) op besoek aan die Ring van Graaff Reinet. Die besoek het ingesluit gesprekke met die twee voltydse leraars en ‘n werkswinkel met nege van die 13 ringsgemeentes. Hy vertel: “Die werkswinkel, wat deur ongeveer 80 […]

28Jan 2020

Getuienisaksie se Taakspan Gemeentegetuienis ondersteun graag VGK Kaapland-gemeentes wat proponente wil beroep. Ongeveer 50 persent van dié gemeentes is sonder leraars (vakant) en dit is dus dringend-noodsaaklik dat gemeentes alle ondersteuning moontlik in hierdie verband moet kry. Ds Stephen Pedro, PSD Gemeentegetuienis, is onlangs deur die VGK Villiersdorp versoek om leiding te kom help gee […]

21Oct 2019

The past week, Rev. Stephen Pedro, Minister in Synodical Service for Congregational Witness and two of his Task Team members, Revds Danny Bock and Quentin Minnaar, had a follow up meeting with Sietske Renting and Rineke Van Ginkel, colleagues from the Protestant Church in the Netherlands (Kerk in Actie). They continued the discussion around a possible […]

  • 1
  • 2