Getuie

28Feb 2019

  Dit is met groot opgewondendheid dat ons vir Jeanie de Wet verwelkom by Simcha Bediening onder die Jode in die plek van Cecilia Burger wat verlede jaar afgetree het. Jeanie het vier jaar gelede (2015) by haar oupa De Wet op Stellenbosch gekuier toe sy ‘n Getuie, nuusbrief van Getuienisaksie, by hom kry wat […]

19Feb 2019

  David Botha, skrywer van ons weeklikse Ekologiebydraes vir VrydagNuus, het die onderstaande van Sarah Rushmere (werksaam by die Departement Water en Sanitasie in Direktoraat: Water en Afval, Stad Kaapstad) ontvang:   Dear Faith organisations in Cape Town – Greetings and I trust 2019 has started well for you. Below is a mailer about the City […]

06Feb 2019

Die werklikheid van klimaatsverandering vra van ons om groot en drastiese veranderinge in ons lewenswyse te kweek. Die lewensgewoontes wat so ‘n swaar las op die aarde se bronne laai en bydra tot die verhoging in die aarde se temperatuur is ook by ons oor jare gekweek. Ons kan dus nuwe gewoontes aanleer – as […]

31Jan 2019

Op Saterdag 26 Januarie het die WKOD ’n onderwysindaba belê om in diepte na die uitdagings in ons provinsie te kyk. Braam Hanekom, direkteur van die Sentrum van Publieke Getuienis, het dit bygewoon.  Sewe spreekwoordelike “reuse”  is bespreek; Die invloei van ’n ekstra 25 000 leerders in 2018 alleen (dit beteken 25 nuwe skole). Die groeiende […]

30Jan 2019

Ons hou van goeie nuus – veral aan die begin van ‘n nuwe jaar. Ongelukkig begin vanjaar met slegte nuus oor klimaatsverandering. Volgens prof Francois Engelbrecht, van die WNNR (Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad), wat ook lid is van die IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van die VN (Verenigde Nasies), dui alles daarop dat moeilike tye […]

29Jan 2019

As jy deesdae op Nkhoma Sendingstasie in Malawi kom en aan Hennie en Elsabet Smit se voordeur klop, sal twee jong Nederlanders, Jaco en Anna Slingerland, die deur vir jou oopmaak. Nadat die Smitte verlede jaar, na 35 diens op Nkhoma, afgetree het, is Jaco vir die volgende 18 maande in Hennie se plek as […]

03Dec 2018

Kom ons deel klein kersgeskenkies uit vir moeder natuur. Dit is nie ‘n opsie nie, dit is ‘n noodsaak! Aardverwarming is ‘n feit. Die vernietigende effek wat dit op natuurlike siklusse het en ook op die voortbestaan van die armes van die aarde (ook mense), is ook ‘n feit. (Lees gerus ‘n eenvoudige weergawe van […]