Nuus

17Jun 2019

  Oud-gevangene van POLLSMOOR, Jonathan Clayton, is ‘n merkwaardige man wat besluit het om, nadat sy vonnis uitgedien was, die Hope Prison Ministry met die ondersteuning van sy vrou, Jenny, te begin. Hier vertel hy hoe die geestelike bediening van gevangenes, waarvan hy een was, sy hele lewe verander het. As gevolg van die sukses in […]

13Jun 2019

Agter v.l.n.r.: Christo Wooding, Louise Koch (vrou van wyle ds Kobus Koch, sendeling), Christine Knipe of Gouwsie (verpleegster), Magda en Bennie Fourie (sendeling), dr. Hennie Pretorius(sendeling en dosent) en sy vrou, Elsa. Voor v.l.n.r.: Elra Krynauw (verpleegster), Alta van Zyl (tikster) en Kannetjie Kotzé (geestelike werkster).   Christo en Delesté Wooding van die VGK Kokstad deel met ons hierdie interessante nuus […]

11Jun 2019

Petrus sê dat die uitstorting van die Heilige Gees die vervulling is van God se belofte in Joël 2:28-32. In Joël 2:28 staan daar: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op alle mense …” (1983-vertaling). Die woorde “alle mense” is na my mening ‘n ongelukkige vertaling. Die Hebreeus en Grieks beteken […]

06Jun 2019

   Die Sokhanya Bible and Ministry Program het pas die eerste geword om as volledige CPD (Continuing Professional Development)-program volgens die standaarde van QCTO (Quality Council for Trades and Occupations) by ACRP (Association of Christian Religious Practitioners)-akkreditasie te ontvang. NBI kan nou begin om die Sokhanya-program as geakkrediteerde program aan te bied. Dit is voorwaar ‘n […]

04Jun 2019

Skoon elektrisiteit word opgewek met hulpbronne en deur middel van metodes wat nie skadelik of nadelig is vir die omgewing nie. Vir inligting hieroor in die Suid-Afrikaanse konteks kan u die volgende skakel besoek: http://bit.ly/2WKUc2N Bo-aan die lys van hierdie hulpbronne is sonenergie. En omdat ons hiervan persoonlike ondervinding het, skryf ek hier daaroor. Die […]

29May 2019

Dit is God wat aan ons energie gee. Dit is o.a. die boodskap van Pinkster. Om die waarheid te sê, Johannes noem vir Jesus die Lig uit wie die wêreld ontstaan het en wat in Jesus mens geword het (Joh 1:1-11). En in Openbaring 21 vertel hy verder dat daar geen nodigheid vir ‘n son […]

23May 2019

Ds Festo Eduardo Aquiera en ds Mavuto Horacio Denis met hul nuwe motorfietse – gereed vir hul bediening ver in die bos.   Ons susterskerk in Mosambiek, die IRM, het talle uitdagings waarvan een van die grootste is dat mense in verafgeleë plekke deur hul predikante bedien moet kan word. Waar paaie dikwels onbegaanbaar vir […]

21May 2019

Dr Kobus van Zyl, verbonde aan die NGK Reebok met Opdrag: Missionale Gebedsbediening in Afrika, is ook betrokke by teologiese toerustingskursusse in Suid-Soedan. Hy verleen bystand met die ontwikkeling van die nodige infrastruktuur in afgeleë gebiede om daar mense te bedien wat nog niks of baie min van Jesus Christus weet. Hy laat weet oa […]