Publieke Getuienis

01Oct 2019

Kerkraadslede van die VGK en die NGK op Calitzdorp het onlangs vergader om saam te gesels oor die toekoms van hul dorp. Vrae wat bespreek is, sluit in: Wat is die stand van verhoudinge en sosiale kohesie op die dorp? Wat is die grootste uitdagings nou? Hoe sien die verskillende gemeenskappe dit? Wat is die […]

18Sep 2019

Foto: https://www.groundup.org.za/article/immigrants-and-south-africans-march-together-hillbrow/   Die veelseggende titel van Martin Luther-King se boek, Where do we go from here: Chaos or Community (1968), spook by my. Nadat Suid-Afrika in 2008 tot stilstand geruk is deur xenofobiese aanvalle, wou ‘n mens hoop dat ons aanbeweeg het en beter verdaagsaamheid ontwikkel het, maar helaas. Die velerlei redes vir die nuwe […]

31Jan 2019

Op Saterdag 26 Januarie het die WKOD ’n onderwysindaba belê om in diepte na die uitdagings in ons provinsie te kyk. Braam Hanekom, direkteur van die Sentrum van Publieke Getuienis, het dit bygewoon.  Sewe spreekwoordelike “reuse”  is bespreek; Die invloei van ’n ekstra 25 000 leerders in 2018 alleen (dit beteken 25 nuwe skole). Die groeiende […]