Uncategorized

13Nov 2019

Dit was tydens die NG Kerk Sinodesitting (Wes-Kaapland) vroeër vanjaar in Goudini dat ek bewus geraak het van ‘n vars briesie in ons midde – jong stemme met ‘n innoverende en vreesloos-introspektiewe uitkyk op die impak wat hulle as jong predikante op hul gemeenskappe kan maak. ‘n Formele taakspan, Ras en Versoening, as deel van […]