EKOLOGIE

Die Projekspan Ekologie kweek en ondersteun aardversorgers in navolging van Jesus Christus.

1. Getuienisaksie, as gesamentlike diensgroep van die NGK Wes-Kaap en VGK Kaapland, beskou die uitleef van God se liefde teenoor die natuur as ‘n wesentlike deel van die kerk se getuieniswerk. Om aandag te gee aan die ekologiese uitdagings van ons tyd is dus nie iets wat sommige mense of gemeentes beoefen omdat hulle daarvan hou nie. Elke gemeente en elke lidmaat van die kerk behoort, in navolging van Jesus Christus, die liefde van God uit te leef teenoor die natuur. Volgens Genesis se skeppingsverhaal is die mens as versorgers van die aarde deur die Skepper aangestel. En volgens Joh 3:16 is God se reddingswerk in Jesus Christus nie net vir die mens bedoel nie, maar vir die wêreld (Grieks: kosmos). Die evangelie van God se liefde is goeie nuus vir die HELE AARDE!

2. As Projekspan Ekologie wil ons daarom alle gemeentes in die NGK en VGK help om seker te maak dat elke lidmaat in dié gemeentes aardversorgers is. Ons leuse is: Ons kweek en ondersteun aardversorgers in navolging van Jesus Christus.

3. Ons sal gereeld met u kommunikeer deur VrydagNuus en Getuienisaksie se Facebook en twitter.

4. Die Projekspan Ekologie het die volgende lede:

  • Kobus Odendaal (PSD Getuienisaksie),
  • Carl Swart (voorsitter van A Rocha SA),
  • Diek van der Zel (bosboukundige), DOKDIEK PRAAT UIT SY HART 48
  • Jan Odendaal (oud-skoolhoof/help o.a. vir Badisa met watertenkprojek),
  • Juanita Greyvenstein (voorheen van Safcei),
  • Susan van Zyl (oud-onderwyser),
  • Manie van Zyl (voorheen by landbou betrokke) en
  • David Botha (voorsitter).

Kontak

David Botha by dpbotha2@gmail.com