Geskiedenis en Grondslag

Die Diensgroep Getuienisaksie koördineer en bestuur ’n aantal belangrike sinodale getuienis-projekte en vennootskappe sedert 1991. Dit word namens die NG Kerkfamilie binne en vanuit die Kaapstreek gedoen. Maar waar het dit alles begin?

Sending ontwaak in die 1800′s en die volgende kom tot stand:

  • 1880’s – Predikante-Sendingvereniging
  • 1892 – NGSK kry ’n Sendingvisie na buite
  • 1903 – NGK SSK (Sinodale Sendingkommissie)
  • 1958 – Kommissie Evangelisasie en Sending
  • 1978 – SKGA (Sinodale Getuieniskommissie—Sendingkerk)
  • 1991 – NGK-familie vorm die Getuienisaksie
  • 2003 – NGK-sinodes fokus weer op Afrika

Sending-inisiatiewe begin ontstaan in:

Kaart-foto

Lees meer en klik hieronder: