Hoop en Versoening Trust (HVT)

Lees meer by https://www.hopetrusts.org/

Die HVT is deur die NG Kerk en die URCA geïnisieer om lidmate en ander Suid-Afrikaners die geleentheid te gee om by te dra tot die opheffing van ons land. Ons het besef dat daar ‘n groeiende aantal mense is wat ‘n bydrae lewer om te maak, maar wat nie weet waar en hoe om dit te doen nie. Ons het ook besef dat mense bekommerd is dat, gesien in die lig van Suid-Afrika se huidige kultuur van wanbestuur, hul bydraes vermors sal word.

Doelwitte

Die HVT poog om:

• te fokus op twee probleme in ons samelewing: Vroeëkind- en Landbou-ontwikkeling.

• alle bydraes aan te wend tot bewese en volhoubare projekte. Om te verseker dat dit gebeur, word alle besluite geneem onder toesig van bevoegde trustees.

• alle bydraers / gemeentes te erken . Projekte wat tans aan die gang is, sluit in die opgradering van kleuterskole, finansiële ondersteuning van programme wat kognitiewe ontwikkeling in kinders en landbouprojekte sal stimuleer.

Vennote

Die idee is om die fonds te versterk deur donasies van mense wat uit dankbaarheid ‘n bydrae wil lewer tot die versoening en heropbou van ons land.

Bestuurder

Braam Hanekom
021 9577117 / 7202
braam@kaapkerk.co.za
Twitter

Kontak Danelle Jordaan indien jy betrokke wil raak.
021 957 7202
spg@kaapkerk.co.za