Hoop & Versoening Trust

* Lees en sien meer by http://www.hopetrust.co.za/

 

Die HVT is deur die NGK in die lewe geroep om aan lidmate en ook ander Suid-Afrikaners die geleentheid te gee om uit dankbaarheid ’n bydrae te lewer tot die opbou van die land. Ons het besef dat daar ‘n groeiende aantal mense is wat graag ‘n bydrae wil maak, maar nie weet waar en hoe nie en boonop bang is dat hul bydrae binne die huidige kultuur van verkwisting, vermors sal word.

Doelwitte

Die HVT wil daarom die volgende doen:

  1. Fokus op twee brandpunte in ons samelewing, naamlik Vroeëkindontwikkeling (VKO) en Landelike Ontwikkeling.
  2. Onder voogdyskap van die kerk en die wakende oog van bekwame trustees alle bydraes noukeurig aanwend op bewese en volhoubare projekte.
  3. Die nodige erkenning aan alle bydraers/gemeentes gee.

Projekte wat tans aandag kry, is onder andere die opgradering van kleuterskole, programme wat die kognitiewe ontwikkeling by kleuters sal stimuleer, plaaswerkers en landbouprojekte.

Vennote

Die gedagte is om die fonds te versterk deur die nie-gedwonge vrywillige bydaes van mense wat graag ‘n bydrae uit dankbaarheid wil maak tot versoening en die heropbou van die land.

 

Kontak

Braam Hanekom
021 9577117 / 7202
braam@kaapkerk.co.za 
 
Twitter
 
Persone wat wil betrokke raak, kan vir Danelle Jordaan skakel by
021-9577202 of
spg@kaapkerk.co.za