IRM (Igreja Reformada em Moçambique)

Die IRM Mphatso Sinodesitting in 2017

Die IRM (Igreja Reformada em Moçambique), ons susterskerk in Mosambiek, bestaan tans uit ongeveer 80 000 lidmate, 62 gemeentes en 55 predikante. Die drie sinodes Tumbine, Mphatso en Novo vorm saam een Algemene Sinode. Getuienisaksie is veral betrokke by Mphatso Sinode in die Tête Provinsie en Tumbine Sinode in Noordoos-Mosambiek.

Mphatso Sinode het 31 gemeentes, 5 sendingareas, 8 ringe and 27 predikante. Tumbine Sinode het 28 gemeentes, 2 sendingareas, 5 ringe en 19 predikante

Getuienisaksie ondersteun die kerk om hul gemeentes te ontwikkel tot offervaardigheid en getuienis in hul eie gemeenskappe.  Gemeentes hier dra by tot IRM-leraars se salarisse ter ondersteuning van hul gemeentes. Ander gesamentlike projekte word aangepak soos die mediese projek en die opleiding van kerkleiers.

Kerkgroei en nuwe sendingareas

Mphatso Sinode het verskeie sendingareas waar nuwe gemeentes gevestig word.  Ds Khosa is deur die sinode as sendeling gestuur om gemeentes binne die areas te vestig. Omliggende gemeentes is ook by sy aksies ingeskakel.  Selfs gemeentes uit Lilongwe in Malawi het soms uitreike om sy werksaamhede te ondersteun.

Tumbine Sinode het verskeie sendingareas:

  • by Mavago, ‘n wyksgemeentetjie van Chiconono Gemeente in Niassa Provinsie,
  • by Mute, ‘n klein dorpie in die Palma Distrik in die noordooste naby die grens met Tanzanië in die Cabo Delgado Provinsie.  Twee leraars is deur die sinode gestuur om nuwe gemeentes in die gebiede te ontwikkel.
  • Entre Lagos naby die Chiute-meer,
  • in die stad van Montepuez in Cabo Delgado,
  • Sawala, wat in Posto Chire Distrik ,suid van Milange is,
  • Namau naby Pemba,
  • Quionga heel noordoos teen die grens van Tanzanië.

Kontak

Kobus Odendaal
021 957 7204
missio@kaapkerk.co.za