Dagbestuur

Voorsitter
Jan Grobbelaar
021 873 2347
jan@wellingtonoos.co.za

Voorsitter
Llewellyn MacMaster
083 413 0400
llmmacmaster@gmail.com

PSD (Ex officio)
Kobus Odendaal
021 957 7204
missio@kaapkerk.co.za

Bestuurder: Afrika Ekumene
Kobus Odendaal
021 957 7204/082 732 4752
missio@kaapkerk.co.za

Bestuurder: Gemeente Getuienis (Oos-Kaap)
Vuyani Minya
074 651 0268
vminya2@gmail.com

Bestuurder: Getuienis in en deur Gemeentes
Stephen Pedro
021 957 7164
stephen@kaapkerk.co.za

Carin Brink

Bestuurder: Arbeidsbediening
Carin Brink
021 957 7153/083 651 9515
cbrink@kaapkerk.co.za

Bestuurder: Publieke Getuienis
Braam Hanekom
021 9577117 / 7202
braam@kaapkerk.co.za

Addissionele Lid
Andre Pikeur
076 045 5510
apekeur1@gmail.com

Addissionele Lid
Danny Bock
076 042 5073
danielbock794@gmail.com