Home

27Nov 2019

Sommige bronne beweer dat ons kooplus en die produksie van afval tydens Kersfees met 25% verhoog. En dit lyk my besighede het met SwartVrydag dit in die oog om hierdie verhoging nog ‘n ent hoër te jaag. Die Kersseisoen is regtig nie goeie nuus vir die aarde nie. Die slegte gevolge van ons verbruikerskultuur kry […]

20Nov 2019

Waar sal ons hoop kry vir die ekologiese uitdagings wat ons reeds tref en nog vorentoe op ons wag? Wat sal vir ons moed gee om elke dag te bly doen wat ons kan en wat vir die ekologie goed is? Wat sal ons help om te bly glo dat ons klein bydrae tog op […]

20Nov 2019

Ons vier God se groot gawe van nuwe lewe in Christus.  Dit maak ons oë oop vir die aarde en alle lewe daarop as kosbare gawe en skepping van God.  Ons kan nie toekyk hoe dit vernietig word nie.  Sonder die aarde, vars lug, die diere en plante is daar nie lewe vir ons oor […]

13Nov 2019

Dit was tydens die NG Kerk Sinodesitting (Wes-Kaapland) vroeër vanjaar in Goudini dat ek bewus geraak het van ‘n vars briesie in ons midde – jong stemme met ‘n innoverende en vreesloos-introspektiewe uitkyk op die impak wat hulle as jong predikante op hul gemeenskappe kan maak. ‘n Formele taakspan, Ras en Versoening, as deel van […]

05Nov 2019

On Monday, 28 October, Peter and Miranda Harris, co-founders of A Rocha, and Chris Naylor, A Rocha International CEO, together with his wife Susanna, were involved in an horrific car accident in Port Elizabeth, South Africa. Miranda, Chris and Susanna did not survive. Peter and the driver of the car are being treated at a […]

04Nov 2019

Maggie Cox van die NGK St Helenabaai Gemeente vertel hoe hulle gemeente begin vlamvat het vir ekologie: “St Helenabaai was altyd ‘n klein dorpie waar ons mekaar meestal almal geken het. Gedurende die laaste paar jaar het ons dorp egter ongelooflik baie ontwikkeling beleef en was daar dus ook ‘n geweldige groei in die gemeenskap. […]

29Oct 2019

Wat is die son se rol in klimaatsverandering? Hieroor is daar nie eenstemmigheid nie. Volgens hierdie NASA-blog en die gesprek daarin (https://go.nasa.gov/2qMJ5rJ), is die groot styging in die aarde se gemiddelde  – en globale temperatuur sedert die Eerste Industriële Revolusie (±1760 -1840) egter alleen verklaarbaar as die impak van menslike aktiwiteit in berekening gebring word. […]

22Oct 2019

V.l.n.r.: Agter: Stephen Pedro, Carin Brink, Eugene Beukes, Braam Hanekom en Kobus Odendaal. Voor v.l.n.r.: Vivian Jansen, Wilden Hector, Motlatsi Maeka, Zolani None en Louise Bruiners.   Op Woensdag 16 Oktober het vier van die finalejaar teologiestudente van die VGK, naamlik Vivian Jansen, Wilden Hector, Motlatsi Maeka en Zolani None Getuienisaksie besoek. Braam Hanekom (Taakspan Publieke Getuienis) […]