Home

21Oct 2019

The past week, Rev. Stephen Pedro, Minister in Synodical Service for Congregational Witness and two of his Task Team members, Revds Danny Bock and Quentin Minnaar, had a follow up meeting with Sietske Renting and Rineke Van Ginkel, colleagues from the Protestant Church in the Netherlands (Kerk in Actie). They continued the discussion around a possible […]

16Oct 2019

Ek het familie wat in die Karoo boer. Die ergste droogte in 100 jaar beproef hulle uithouvermoë. Sommige boere kry so swaar dat hulle nie meer kos vir hul eie huishoudings kan koop nie. U kan by http://bit.ly/2BiaJPm van hulle swaarkry lees. My skoonsus vertel van die springbokkies wat op hul plaas van honger sterf, […]

02Oct 2019

“Jy moet vir my hoop gee”, sê RSG radiopersoonlikheid, Amoré Bekker aan dr Francois Durand van die Departement Dierkunde aan die Universiteit van Johannesburg. “Daar is nie … Daar is nie hoop nie”, antwoord dr Durand. Sy reguit antwoord het haar onkant en stomgeslaan. Sy pleit vir iets positiefs. Hy het nie so iets nie. […]

01Oct 2019

Kerkraadslede van die VGK en die NGK op Calitzdorp het onlangs vergader om saam te gesels oor die toekoms van hul dorp. Vrae wat bespreek is, sluit in: Wat is die stand van verhoudinge en sosiale kohesie op die dorp? Wat is die grootste uitdagings nou? Hoe sien die verskillende gemeenskappe dit? Wat is die […]

18Sep 2019

Foto: https://www.groundup.org.za/article/immigrants-and-south-africans-march-together-hillbrow/   Die veelseggende titel van Martin Luther-King se boek, Where do we go from here: Chaos or Community (1968), spook by my. Nadat Suid-Afrika in 2008 tot stilstand geruk is deur xenofobiese aanvalle, wou ‘n mens hoop dat ons aanbeweeg het en beter verdaagsaamheid ontwikkel het, maar helaas. Die velerlei redes vir die nuwe […]

18Sep 2019

Dr Francois Swart oorhandig ‘n Bybel aan ds Jannie Booysen   Op Sondagoggend 15 September was ds Jannie Booysen, pastorale bedienaar van Arbeidsbediening (http://imsacape.christians.co.za/) en Lene November, sekretaresse van Carin Brink, bestuurder van Arbeidsbediening Kaapstreek, op uitnodiging by die NGK Bellville-Uitsig se erediens teenwoordig. Dit het aan die gemeente die geleentheid gebied om geld waarvoor […]

18Sep 2019

Rommel optel is nie iets wat ‘n mens vir jou plesier doen nie. Daar is niks plesierigs daaraan nie. Inteendeel, dit is ‘n morsige affêre. Vier uit ons gesin het die afgelope Sondag drie leë kompossakke gevat en die omgewing van  Tulbagstasie se perron gaan verlos van die rommel wat mede-Suid-Afrikaners daar rondgestrooi het. Ons […]

09Sep 2019

Ds Christo Wooding skryf oa in sy jongste nuusbrief: “Middel Augustus was die ringskonferensie van die mannevereniging op Kokstad. Een van die temas op die konferensie het gehandel oor die veranderende rol van die man binne sy gesin, in die nuwe Suid-Afrika. Die tema is deur Ds.Bloro van Lusikisiki ingelei, en het `n lewendige gesprek […]

04Sep 2019

September is die maand waarin die kerk oor die wêreld die Seisoen van die Skepping vier. Die Seisoen begin op 1 September en eindig op 4 Oktober wanneer die Katolieke Kerk die Fees van St Fransiskus van Assisi vier. Daar is vreeslik baie op die ekologiese kalender in hierdie seisoen: Dit is onder andere die […]