Home

13Aug 2019

As Christene behoort ons seker te maak dat ons verhouding met die spesies op aarde wat ons eet ‘n verhouding van genade en dankbaarheid is. Ons aanbid ‘n God van liefde en genade wat “mens en dier verlos” (Ps 36:7). Ons behoort dus as God se kinders ook liefdevol en genadig te wees teenoor mens […]

07Aug 2019

Familie is die mense met wie jy ‘n diep DNA-verbintenis het; dis die mense wat jou in nood sal bystaan, wat jou foute én goeie eienskappe ken en jou sal reghelp as hulle sien jy beur in die verkeerde rigting, want hulle is lief vir jou. Maar dan moet ‘n mens moeite met mekaar doen en […]

31Jul 2019

Dit is absoluut belangrik dat ons as Christene sensitief moet word vir die impak wat ons eetgewoontes op die omgewing het en hoe dit bydra tot klimaatsverandering. Ek deel hier met julle iets van my eie verhaal: My ondervinding is dat die meeste mense reken dat ‘n mens net ‘n vegetariër word om gesondheidsredes. Dit […]

24Jul 2019

Vyf redes waarom gemeentes betrokke behoort te raak by die bewaring van spesies Die IUCN (International Union of Conservation of Nature) wat in 1964 gestig is, het al meer as 98 500 spesies van lewe op aarde nagevors. Op die oomblik is hul bevinding dat 28 000 van hierdie spesies (meer as 27%!) op die […]

17Jun 2019

  Oud-gevangene van POLLSMOOR, Jonathan Clayton, is ‘n merkwaardige man wat besluit het om, nadat sy vonnis uitgedien was, die Hope Prison Ministry met die ondersteuning van sy vrou, Jenny, te begin. Hier vertel hy hoe die geestelike bediening van gevangenes, waarvan hy een was, sy hele lewe verander het. As gevolg van die sukses in […]

13Jun 2019

Agter v.l.n.r.: Christo Wooding, Louise Koch (vrou van wyle ds Kobus Koch, sendeling), Christine Knipe of Gouwsie (verpleegster), Magda en Bennie Fourie (sendeling), dr. Hennie Pretorius(sendeling en dosent) en sy vrou, Elsa. Voor v.l.n.r.: Elra Krynauw (verpleegster), Alta van Zyl (tikster) en Kannetjie Kotzé (geestelike werkster).   Christo en Delesté Wooding van die VGK Kokstad deel met ons hierdie interessante nuus […]

11Jun 2019

Petrus sê dat die uitstorting van die Heilige Gees die vervulling is van God se belofte in Joël 2:28-32. In Joël 2:28 staan daar: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op alle mense …” (1983-vertaling). Die woorde “alle mense” is na my mening ‘n ongelukkige vertaling. Die Hebreeus en Grieks beteken […]

06Jun 2019

   Die Sokhanya Bible and Ministry Program het pas die eerste geword om as volledige CPD (Continuing Professional Development)-program volgens die standaarde van QCTO (Quality Council for Trades and Occupations) by ACRP (Association of Christian Religious Practitioners)-akkreditasie te ontvang. NBI kan nou begin om die Sokhanya-program as geakkrediteerde program aan te bied. Dit is voorwaar ‘n […]