Sentrum vir Publieke Getuienis

PERSVERKLARINGS

PERSVERKLARING Zim Feb 2019

5 UITDAGINGS WAT ONS TOEKOMS GAAN BEÏNVLOED (Junie 2019)

 

Die Sentrum vir Publieke Getuienis wil die evangelie in die wydste moontlike sin na die markplein bring. Dit wil die versoeningsboodskap van Jesus Christus verkondig, maar ook konkrete gestalte daaraan gee in van die mees aktuele kwessie waarmee ons gekonfronteer word. Dit wil gesprek en dialoog op plaaslike vlak bevorder en die kerk se kontak en netwerke met die media regering en besigheid verhoog.

Doelwitte

  • Die skep van ruimtes vir dialoog op plaaslike vlak tussen kerkleiers, sakelui en ander gemeenskapsleiers (insluitende plaaslike regering) rondom relevante en aktuele kwessies vir die gemeenskap;
  • Skakeling met die media, sakelui en politici;
  • Ons projek, die Hoop en Versoening Trust;
  • Betrokkenheid by aktuele- en publieke kwessies soos bv. Israel en Palestina, die Landbou- en Grondhervorming, voortgaande versoening, geregtigheid (restitusie) en eenheid;
  • Die uitbou van die NGK-familie se evangeliese stem deur die bekendstelling van programme soos Alpha, in samewerking met die Kweekskool in die verband en die stimulering van apologetiese denke binne die kerk.

Strategiese vennote en mede-werkers

  • Die magdom van potensiële kapasiteit onder lidmate wat dormant in gemeentes is;
  • Christen-sakelui en -politici;
  • Netwerke met die media.

 

Bestuurder

Braam Hanekom
021 9577117 / 7202
braam@kaapkerk.co.za 
Twitter