Simcha Bediening aan die Jode

Jongste nuusbrief

Augustus 2019
April 2019
Desember 2018

 

Die Simcha Bediening aan Jode word behartig deur Jeanie de Wet in Kaapstad en omgewing.

Die doelstellings van bediening aan die Jode is om:

  • na individuele Jode uit te reik met die evangelie van Jesus as Messias en Verlosser;
  • deur betrokkenheid by die Messiaans-Joodse gemeente Beit Ariel mee te werk om ‘n geestelike tuiste vir Messiaanse Jode (Joodse Christene) te skep.

Sodoende word ‘n individuele en kollektiewe getuienis dat Jesus ook vir Jode die Messias en Here is, uitgedra. Die evangelie word uitgedra deur Bybelstudie-groepe, huisbesoeke aan individue en eredienste in die gemeente Beit Ariel waar te neem.

 

Hoe kan ek betrokke raak?

Dr Wessels en me Burger is  beskikbaar vir optredes in gemeentes en om lidmate te skool in die kommunikasie van die evangelie aan Jode.

 

Kontak

Jeanie de Wet
simchaministry@gmail.com 
 
Dr. Francois Wessels
021 919 5903 / 060 961 3071
 
Cecilia Burger
021 422 4841 / 083 232 0628
simchaministry@gmail.com