100 Dorpe Dialoog Projek

Dorpe en streke waar gesprekke al plaasgevind het as deel van die 100 Dorpe-dialoog Projek:

 1. Worcester
 2. Kleinmond
 3. Hermanus
 4. Bredasdorp
 5. Malmesbury
 6. George
 7. Ceres
 8. Kathu
 9. Rustenburg
 10. Bloemfontein
 11. PE
 12. Oos-Londen
 13. Mthatha
 14. Laingsburg
 15. Sutherland
 16. Vredenburg
 17. Wolseley
 18. Paarl
 19. Stellenbosch
 20. Calitzdorp
 21. Riversdal
 22. Mosselbaai
 23. Caledon
 24. Springbok
 25. Oudsthoorn
 26. Beaufort -Wes
 27. Atlantis
 28. Manenberg Beacon Valley
 29. La Rochelle Khayelitsha
 30. Citrusdal
 31. Calvinia
 32. Porterville
 33. Ladismith
 34. Swellendam
 35. Niewoudtville
 36. Uniondale