Ons hou van goeie nuus – veral aan die begin van ‘n nuwe jaar. Ongelukkig begin vanjaar met slegte nuus oor klimaatsverandering. Volgens prof Francois Engelbrecht, van die WNNR (Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad), wat ook lid is van die IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van die VN (Verenigde Nasies), dui alles daarop dat moeilike tye vir ons voorlê.

Die klimaat hier aan die suidpunt van Afrika, se gemiddelde temperatuur styg dubbeld so vinnig as die res van die wêreld. Ons kan teen die einde van die eeu dus met temperature sit wat tot 8 grade warmer is as waaraan ons gewoond is. Dit beteken ‘n drastiese verandering in die omgewing waarin ons tans leef. Die impak wat dit op die natuur en landbou en ekonomie gaan hê, is ingrypend.

Hierdie jaar is skaars een maand oud en verskeie hittegolwe en lae reënval is aangemeld vir die somerreënvalgebiede van ons land. Accuweather het vir ons hier op Tulbaghweg 38 grade vir verlede Sondag en 41 vir Maandag [Maandag was toe 42.5°C!]voorspel.

Klimaatsverandering en veral ‘n styging in temperature is nie die voorspelling van doemprofete nie; ons voel dit reeds aan ons eie bas. Daar is steeds mense wat halsstarrig weier om te aanvaar dat die mens grootliks verantwoordelik is vir die verwarming van die aarde se klimaat. Volgens prof Engelbrecht is daar onder wetenskaplikes egter grootliks eenstemmigheid hieroor. Kyk gerus na die volgende twee youtube-bydraes en luister op potgooi na sy bydraes in RSG se program Die kwik styg van Vrydag, 18 en 25 Januarie 2019 by http://www.rsg.co.za/potgooi.asp; https://www.youtube.com/watch?v=Ihi5YFYsPzQ; https://www.youtube.com/watch?v=E6LONyCGTJU.

Die goeie nuus is dat dit wel moontlik is om die gemiddelde styging in temperatuur van die aarde te beperk tot 1.5°C. Die Parys-ooreenkoms het juis dit in die oog. (U kan ‘n opsomming van die ooreenkoms hier kry: (https://bit.ly/2Rsa8jI) Dit sal die impak van klimaatsverandering ten minste inperk tot ‘n hanteerbare vlak. Maar, en dit is ‘n groot MAAR! Groot en drastiese maatreëls sal onmiddellik getref moet word om ons koolstofvrylatings in te kort en heeltemal uit te fasseer en ons huidige opwekking van elektrisiteit deur middel van steenkool te vervang met son, wind en ander omgewingsvriendelike bronne van energie. Volgens prof Engelbrecht het ons net tot 2030 tyd om dit te doen – dus net nog 11 jaar!

Hierdie waarheid maak van die tyd waarin ons leef, kairos-tyd. Die elf jaar wat vir ons voorlê, is ‘n tyd vir dringende besluitneming en aksie. Om in die volgende elf jaar met ons lewens aan te gaan asof geen krisis dreig nie, sal uiters onverantwoordelik wees.

Die 11 jaar wat ons het, het reeds begin. Die belangrikste jaar van die 11 jaar is 2019. Getuienisaksie doen ‘n beroep op elke lidmaat van die VGK/NGK en op elke kerkraad om in hierdie jaar klimaatsverandering ‘n prioriteit op hulle agenda te maak. Oorweeg die volgende:

  • Sorg dat klimaatsverandering op julle agenda is – die kerkraad en elke lidmaat se agendas.
  • Maak seker dat julle goed ingelig is oor die omvang en impak van klimaatsverandering.
  • Neem praktiese besluite om die uitdagings van klimaatsverandering aan te spreek deur julle eie lewensgewoontes en gemeenteprojekte/-aksies.
  • Maak seker dat jul besluite uitgevoer word.
  • Doen dit alles in vennootskap met die natuur – en met VREUGDE.

Vrede vir julle en jul omgewing.

David P Botha
dpbotha2@gmail.com