Op Saterdag 26 Januarie het die WKOD ’n onderwysindaba belê om in diepte na die uitdagings in ons provinsie te kyk. Braam Hanekom, direkteur van die Sentrum van Publieke Getuienis, het dit bygewoon.  Sewe spreekwoordelike “reuse”  is bespreek; Die invloei van ’n ekstra 25 000 leerders in 2018 alleen (dit beteken 25 nuwe skole). Die groeiende voorkoms van dwelms en alkohol, geweld en vandalisme en algemene gebrek aan dissipline by skole. Die onbetrokkenheid van ouers . Die vraag is ook gevra oor hoe ons na relevante kwaliteit onderwys kan beweeg en hoe ons diversitiet en inklusiwiteit in ons skole kan verhoog . Daar is veral ook oor die kerk se rol gepraat. (Lees hier)

Een van die konsensuspunte by die indaba was dat die probleem in ons skole eintlik ook ’n simptoom van ons gebroke samelewing is. Gemeenskappe funksioneer nie na wense nie. Die verblydende was dat daar oor en oor gesê is dat daar groter samewerking met geloofsgemeenskappe gesoek moet word, maar dat die geloofsgemeenskappe ook hul rol met groter ywer moet speel. Die afgelope tyd (na 1994) het kerke om ’n verskeidenheid van redes teruggetrek wat die onderwys betref. Saterdag was die wekroep duidelik. Speel julle Godgewewe rol! Natuurlik is ons nou deel van ’n sekulêre demokrasie en sal die rol met sensitiwiteit en aanvoeling gespeel moet word. Niks verhoed ons egter om ’n skoolhoof en onderwysers persoonlik te ondersteun nie. Ons bid nie naastenby genoeg vir ons skole nie. Veel groter moeite sal gedoen moet word om ouers aan te moedig oor hul ouerverantwoordelikheid, maar ook te vermaan wanneer hulle dit nalaat. Preek asb daaroor!

Dit neem inderdaad ’n gemeenskap (“village”) om ’n kind groot te maak. Dalk moet ons enkelouers beter ondersteun. Pa’s kan pa-lose kinders “aanneem” en so ook ma’s. Ons sal almal beter dissipline moet toepas.  Ons skole het inderdaad een van die slagvelde in die stryd tussen lig en duisternis geword. Kerke kan nie meer net terugsit en verwag dat die “staat” als moet regmaak nie.

Aan die positiewe kant is daar baie gepraat oor hoe onderwys meer relevante kwaliteit uitkomste kan lewer. Dit word egter al duideliker dat die staat dit nie alleen gaan lewer nie. Gewone gelowiges en gemeentes kan ’n reuse rol speel om aanvullende onderwys te verskaf. Ons sal inderdaad nuut moet dink oor ons onderwys-toekoms en kerke se rol daarin.

Kontak Braam by braam@kaapkerk.co.za braam@kaapkerk.co.za vir meer inligting.