Maggie Cox van die NGK St Helenabaai Gemeente vertel hoe hulle gemeente begin vlamvat het vir ekologie: “St Helenabaai was altyd ‘n klein dorpie waar ons mekaar meestal almal geken het. Gedurende die laaste paar jaar het ons dorp egter ongelooflik baie ontwikkeling beleef en was daar dus ook ‘n geweldige groei in die gemeenskap.

“Die kerk het aan die begin van 2019 ‘n leefstylprojek geloods wat daarop gemik was om die gemeenskap te betrek deur hulle te laat inskakel by die groep waar hulle belangstelling lê. Die klem was op veral ons nie-lidmate.

“Ons het met basiese hekel en brei, naaldwerk, skilder, ens. begin. Soos die gemeenskap bewus geraak het van wat ons doen, het ons mense betrek wat reeds met hulle eie groepe begin het, soos byvoorbeeld Unite Against Litter. Anne het reeds ‘n paar keer skoonmaaksessies gerëel, voordat sy by ons ingeskakel het. Ons kon haar help met bewusmaking op ‘n baie groter skaal as wat sy op haar eie kon doen. Sy bly in kontak met ons munisipaliteit, wat die projek ongelooflik goed ondersteun. Ons munisipaliteit het daarna dieselfde konsep in ander dorpe ook geloods, met net soveel sukses. Die groep kry ondersteuning van ons besighede sowel as van ons inwoners.

“Daarna het ‘n upcycling groep ontstaan. Die groep het hande gevat met ons plaaslike VLV (Vroue Landbouvereniging)-tak waarvan die tema van die jaar ‘Plastiek, ons vyand’ is. Hulle werk nou saam om hulle gemeenskap aan Eco Bricks (https://www.ecobricks.org/) bekend te stel, wat die VLV-dames dan verwerk in meubels vir ons dagsorg-organisasies – met mooi lap oorgetrek, natuurlik. (Daar is 17 dagsorgorganisasies in St Helenabaai.)

“Ons gemeente het ook by 2 bestaande projekte aangesluit, naamlik by die Sweethearts Foundation (http://sweetheartsfoundation.org/) waar  plastiek botteldoppies en die ‘tags’ van brood geruil word vir rolstoele. Doppies is ook die plastiek wat die maklikste verlore raak in die herwinningsproses en dan in ons water beland. As jy by die see bly, is jy baie bewus van die gemors wat op ons strande uitspoel.

“Die tweede projek waarby ons gemeente aangesluit het, was die Odd Sock Foundation (https://www.facebook.com/oddsocksfoundation/) waar alle onpaar sokkies ingesamel word, pasmaats kry en dan weer aan behoeftiges uitgedeel word.

“Ons het ook ‘n spekboomprojek begin. Nadat Gretha Helberg in die media was, wou my 14-jarige seun natuurlik, soos sy, van my weet, wat van die wêreld gaan oor wees vir sy generasie. Ons oplossing was om verantwoordelikheidheid te aanvaar vir ‘n situasie wat nie jou keuse of toedoen was nie; om ‘n verskil te maak en nie net daaroor te praat nie.

“Sy bydrae was die plant van spekbome, veral omdat die CO2-omskakeling van die plante per area-oppervlakte groter as dié van reënwoude is.

“Hy het 100 spekboompies geplant wat ons uitgedeel het as ‘n Pay it Forward-projek. Die versoek was om ook steggies te maak en uit te deel, met dieselfde versoek aan die persoon wat ‘n nuwe steggie ontvang.

“Ons gemeenskap bestaan meestal uit mense wat reeds hul aftree-ouderdom bereik het; mense met tyd en kennis om ‘n reuse-verskil in ons gemeenskap te kan maak. Ons moet hulle net op ‘n plek kry waar hulle hul passie kan uitleef en deel met ander.

“Dit is ongelooflik hoe maklik ons taal- en kultuurverskille kan oorbrug as ons fokus op dit wat mense se harte aanraak.

“Ons het baie gefokus op ons Facebook– en WhatsApp-groepe om ons idees aan die gemeenskap bekend te stel. Na nege maande kan ons ‘n ongelooflike verskil in die gesindheid van die gemeenskap sien.

“Die idee was om met die kerk se geriewe ‘n plek vir die gemeenskap te skep waar ALMAL welkom is … Dit werk; mense wil help. Hulle wil ‘n positiewe verskil maak – nie net in ons gemeenskap nie, maar in mekaar se lewens.

“Soos ons mense mekaar leer ken en vir mekaar omgee, gee hulle ook meer om vir ons dorp en natuur en wil hulle ‘n verandering maak in wat hulle doen.”

Kontak

Maggie Cox
maggiec@hotmail.co.za