Afrika Ekumene

Van ons ondersteuners op besoek aan een van die gemeentes in die Tumbine Sinode in Maart vanjaar. Wat gebeur as daar ryk gasvelde, gravietmyne, edel- en halfedelgesteentes in ‘n land gevind word? Die wêreld neem kennis en politieke magte zoom in om te gryp wat daar te grype is. Gooi nog daarby ekstremistiese groepe wat […]

Die Reformed Family Forum verlede jaar tydens hul AJV te Wellington by die AMSS Getuienisaksie is ’n lid van die Reformed Family Forum (http://rff.christians.co.za/), ‘n instansie waar al die kerke in Afrika wat uit die NG Kerk ontstaan het deur hul general secretaries (sinodale bestuurders) verteenwoordig word – ‘n verteenwoordiging van meer as 8 miljoen […]