Hoop & Versoening Trust

* Lees en sien meer by http://www.hopetrusts.org/

 

Die Hoop en Versoening Trust (HVT) is ‘n NPO wat gestig is om Suid-Afrikaners die geleentheid te gee om, uit dankbaarheid, by te dra tot die herstel/restorasie van die land. Ons het die behoeftes van mense wat wil bydra, raakgesien. Hulle is egter onseker oor hoe om dit te doen en bang dat hul bydraes verlore sal gaan in die huidige kultuur van verkwisting. Die HVT mik om ‘n platform te skep waar bydraes met ‘n geruste hart gemaak kan word; bydraes wat sal lei tot tasbare verbeteringe in ons land.

Doelwitte

Die HVT wil daarom die volgende doen:

  1. Fokus op twee brandpunte in ons samelewing, naamlik vroeëkindontwikkeling (VKO) en landelike ontwikkeling.
  2. Onder voogdyskap van die kerk en die wakende oog van bekwame trustees alle bydraes noukeurig aanwend op bewese en volhoubare projekte.
  3. Die nodige erkenning en waardering aan alle vennote, gemeentes en donateurs te gee.

Projekte wat tans aandag kry, is onder andere:

  • die opgradering van kleuterskole,
  • programme wat die kognitiewe ontwikkeling by kleuters sal stimuleer,
  • plaaswerkers en
  • landbouprojekte.

Vennote

Die gedagte is om die fonds te versterk deur die nie-gedwonge vrywillige bydaes van mense wat graag ‘n bydrae uit dankbaarheid wil maak tot versoening en die heropbou van die land.

 

Kontak

Braam Hanekom (Voorsitter)
021 957 7117 / 7202
braam@kaapkerk.co.za 

 

Persone wat wil betrokke raak:

Kontak

Danelle Jordaan
021 957 7202
hvt@kaapkerk.co.za