JMTI (Josophat Mwale Theological Institute)

Die JMTI bestaan sedert 1993 op Nkhoma in Malawi en is geregistreer by die Theological Board met ds MWA Likhoozi as hoof. Die Instituut fokus op:

  • die drie jaar Teologiese diploma vir voornemende predikante
  • die praktiese jaar van afgestudeerde teologie-studente van Zomba Teologiese Kollege, en
  • voortgesette teologiese opleiding van leraars van die Nkhoma-sinode
  • die TEEM (Theological Edication by Extension Malawi) kursus vir onderwysers wat Bybelkunde by skole gee.

JMTI is ‘n lid van NetACT en Nkhoma sinode stuur ook gereeld dominees vir nagraadse teologiese studies na die Universiteit Stellenbosch.

 

Kontak

Ds. MWA Likhoozi
+265 1279 212
jmti@globemw.net