KIX (Kids in Christ)

Sedert Gielie Loubser en sy KIX-span in 2009 saam met AnnaMarie de Klerk die KIX-projek vir die opleiding van kleuterskoolonderwyseresse in die Malingunde-omgewing in Malawi aan die verskillende gemeenskappe bekendgestel het, het daar al heelwat water in die see geloop.

Danksy KIX kon daar vanaf Julie 2010 tot Junie 2012 ’n totaal van 154 onderwysers opgelei word. Met die twee hoofvakke Onderrigmetodiek en Kinderevangelisasie as basis, is daar verseker dat hul kleuters ’n sterk Christelik-gefundeerde opleiding sal ontvang.

Die KIX-kleuterskool op Malingunde funksioneer as modelskool en bied die geleentheid aan onderwysers (wat die KIX-opleidingsprogram voltooi het) om vir kort periodes saam met die personeel klasse waar te neem. Hier word hulle dan verder onderrig in Skoolbestuur en Volwasse Leierskap. Sodoende word hulle gereeld vakkundig opgeskerp en begelei met aanpassings ten opsigte van metodes en beskikbare materiaal vir die effektiewe ontwikkeling van kleuters.

Die kleuterskool by Malingunde bestaan uit ’n kantoor en 3 klaskamers wat 75 kleuters tussen die ouderdomme 3 tot 5 kan akkommodeer. Die personeel bestaan uit Elizabeth Kampheta (die skoolhoof) wat by AnnaMarie de Klerk oorgeneem het en Mery Chinthuchanji (onder-skoolhoof). Die skool het op 17 September 2012 amptelik geopen.

KIX het ook ‘n pragtige kombuis en toilette, asook ‘n spesiale kantoor en stoorkamer vir kombuisvoorrade en ‘n mooi stoorkamer met baie onderrigmateriaal vir akademie.

Kontak

AnneMarie De Klerk
annamdeklerk1@gmail.com