Msinga Vennootskap

Verslae

2017 SHG annual report 2017
2017 Msinga Annual Report 2017
2018 Transformers QUARTELY REPORT JANUARY TO JUNE
2018 Report first semester 2018
2018 Minutes Msinga Partnership meeting eBusi

 

Die Msinga Vennootskap is ‘n bediening van die Msinga-Gemeente (Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika) en die Sinode van Wes-Kaap (Nederduitse Gereformeerde Kerk) Die Getuienisaksie in die persoon van Eddie Orsmond, neem verantwoordelikheid vir:
1. Skakeling en samewerking met die NG Kerkfamilie, vennootskapvorming tussen gemeentes en selfstandigheidsontwikkeling van gemeentes in bedieningsgebiede;
2. Besoeke aan bedieningsgebiede en die vennootskapsbyeenkomste;
3. Finansiële ondersteuning vir die vergoeding van werkkragte en evangelisasie aksies.

Vennootskapsontwikkeling is een van die kernfokusse van Getuienisaksie, en daarvoor is vir ’n bepaalde tyd ook begroot.

Die gemeentes/groepe wat betrokke is, sluit in:

• Tygerberg Mediese Studente
• Suidpunt
• Bredasdorp (VGK en NGK)
• Ring van Paarl (Drakenstein, Paarlberg en Toringkerk)
• VGK Zions
• Kuilsrivier-Suid
• George (Denneoord en Bergsig)
• Simondium
• VGK Sarepta (Kuilsrivier) – verwyder
• VGK Gemeente (Msinga)
• NGK Greyton
• NGK Ladysmith
• NGK Weenen

Skakelpersone in Msinga:

Simon Mnisi:
Posbus 30
Pomeroy 3020
Tel: 079 329 7657

Bonginkosi Sithole:
Posbus 6
Ladysmith 3370
Tel: 073 097 8809

Lourens Schoeman:
Posbus 6
Ladysmith 3370
Tel: 083 785 6405
[email protected]

Samuel Zuma:
Tel: 072 104 3459
[email protected]

Skakelpersone in die Wes-Kaap:

Albert Myburgh (Fasiliteerder):
Tel: 028 424 1120
Faks: 028 425 1390
Sel: 082 567 7841
[email protected]

Eddie Orsmond (GA skakelpersoon):
084 580 3013
021 874 1486
[email protected]