NUUS

Met die afsterwe van prof Klaus Nürenberger op 27 Junie vanjaar het hierdie bydrae ook ‘n  groet– en dankwoord geword. Ek het die laaste paar weke aan hierdie bydrae gewerk en kon skryf asof hy steeds met ons is. Nou moet ek baie van die “is”-woorde in “was” verander. Sy lewe en werk (wat sy […]

V.l.n.r.: Ds Vasco Kachipapa (algemene sekretaris), dr Daniël de Wet en dr Chata Msangaambe (CCAP Dedza) Dr Daniël de Wet (Getuienisaksie se taakspanbestuurder van Ekumeniese Vennootskappe in Afrika: VGK Streeksinode Kaapland, NG Kerk Wes-Kaapland en die RCA) was onlangs op besoek aan ons susterskerke in Mosambiek, die Igreja Reformada em Moçambique (IRM) op Vila Ulónguè […]

Tydens somer is ons vol energie en het ons moed om heerlik kos te maak en te eksperimenteer. As die winter kom, wil ons egter so vinnig moontlik warm kos kry om weer terug onder die komberse in te klim. Dit is gewoonlik tydens winter wat ons dan die meeste wegneemetes of reeds gaargemaakte kos […]

Agter v.l.n.r.: Ds S. Madanire (onder-algemene sekretaris), ds Tafadzwa Masimba (algemene sekretaris), mnr P. Mhizha (rekenmeester), ds Conroy Terblance (VGK Concordia), dr E. Baloyi. Voor v.l.n.r.: dr Chistopher Munikwa (assessor), dr Daniël de Wet (Afrika Ekumene), me R. Hwaire (hulpskriba) en ds I. Pandasvika (moderator)   Op Woensdag 18 Mei het Daniël de Wet, taakspanbestuurder […]

Die VGK-groep wat die werkswinkel bygewoon het. Ds Morné Deelman sit reg voor in die middel en Stephen Pedro staan heel agter in die middel (met die bril).   Die taakspanbestuurder van Gemeentegetuienis, Stephen Pedro, was die afgelope naweek op besoek aan die VGK Richmond. Hiermee het hy die begeleidingsreis met die gemeente afgeskop wat […]