NUUS

    Daar is ‘n mensgemaakte helikoptertjie op Mars met die naam “Ingenuity”. Ons vertaal dié Engelse woord met “vernuftigheid” of “vindingrykheid”. En ons maak reeds planne om Mars (‘n onbewoonbare plek vir mense) in te rig sodat mense daar kan gaan woon. Ruimtenavorsing en -tegnologie getuig inderdaad daarvan dat die mens in staat is […]

Volgende week vind die jaarlikse Aardedag plaas op Donderdag 22 April. Aardedag is ‘n beweging wat al vir meer as 50 jaar bestaan; die eerste Aardedag is al in 1970 gevier. Aardedag se missie is om diversiteit, opvoeding en ‘n wêreldwye omgewingsbeweging te aktiveer. Tans is dit die grootste omgewingsbeweging wat met meer as 75,000 […]

David Botha   Hiermee wens ons vir David Botha, emeritus VGK-predikant en Getuienisaksie se Eko-korrespondent van die afgelope jare, hartlik geluk met die CLF-Elise Tempelhoff-toekenning vir Omgewingsbewaring 2021. David het dit gekry ter erkenning van sy groot bydrae om teologiese gesprek oor natuurbewaring te stimuleer en ’n Christelike standpunt oor die ekologie te help ontwikkel […]

Die afgelope Maartmaand was ‘n baie bedrywige tyd vir PSD Stephen Pedro, bestuurder van Gemeentegetuienis. Hy het ‘n hele paar geloofsonderskeidende prossesses met gemeentes gefasiliteer wat werkswinkels en verkenningsgesprekke ingesluit het. Tydens hierdie gesprekke is gefokus op die missionale roeping en taak van die gemeentes, asook op hul vakante leraarsposte, en nog vele meer. Die […]

Carel en Annetjie le Roux laat weet dat hulle op 29 Maart 2021 terugvoer van pastoor Jonoro via “Messenger” ontvang het oor hulle sendingwerk in die suide van Madagaskar. “Ons was bly en baie opgewonde oor hoe die werk van die Here daar voortgaan. Niks kan dit keer nie. Ek het dadelik besluit om die […]

Hoe ons oor die skepping en Jesus Christus dink, het verrykende gevolge vir ons verstaan en viering van Paasfees en vir ons hantering van die skepping. Dit baat ons, op meer as een manier, om te luister na hulle wat in die geskiedenis anders hieroor gedink het as die hoofstroom in die kerk. Christus se […]

A human being is a part of the whole, called by us “Universe”, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest – a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our […]

Die afgelope naweek het daar ‘n baie belangrike konferensie by die VGK Midros, Middelburg in die Karoo plaasgevind waar die Ring van Graaff-Reinet byeengekom het. Ds Stephen Pedro, PSD van Gemeentebediening, het die eerste van ‘n reeks konferensies gefasiliteer in opdrag van ‘n Sinodebesluit wat aan hom die mandaat gee om ringsgesprekke te inisieer oor […]

Foto: Die span van Imago Dei, die barmhartigheidsbediening van die NG Kerk Eros Gemeente, ondersteun GZB met die voorsiening van gesigsmaskers.   Duisende trekarbeiders het oor die Kersvakansie vanuit Suid-Afrika na hul geboorteland gereis en, sonder dat hulle dit besef het, het baie die nuwe Suid-Afrikaanse variant van die coronavirus huis toe geneem – ‘n […]

‘n Paar weke gelede het ‘n groot aantal seevoëls (trekduikers, of in Engels cape cormorants) op Robbeneiland hulle neste met kuikens verlaat, moontlik weens ‘n tekort aan voedsel. SANCCOB (https://sanccob.co.za/), ‘n nie-winsgewende organisasie wat ten doel het om seevoëls te beskerm, het hierdie kuikens gered en nou moet hulle gevoer en gerehabiliteer word totdat hulle […]