Gemeentegetuienis

Doelwitte:

 • Om gemeentes by te staan, te help toerus om hulle lewe en uitreik met diens en getuienis optimaal te ontwikkel en uit te voer;
 • Om diens en getuienisgeleenthede in breër verband, in diens en belang van gemeentes saam met bestaande bedieninge en organisasies te ontwikkel en uit te bou, nuut te vestig, dmv bestaande en nuwe vennootskappe en netwerke;

Ekologie-projek

Getuienisaksie wil graag gemeentes sensiteer rondom die omgee vir hul omgewing en hulle help om op eenvoudige maniere  deel te neem aan aardsorgprogramme. David Botha is die voorsitter van die Ekologie-projek.

Lees Ekologie-praatjies by “Dokdiek praat uit sy Hart”

Bystand aan en samewerking met bestaande uitreikaksiesbedieninge in diens van en in belang van gemeentes:

 • Getuienis en Dialoog teenoor ons Joodse bure (Beit Ariel)
 • Straatwerk (Kaapstad) en MES Aksie (Bellville)
 • Omgewingsorg (Ekologie)
 • Gevangenesbearbeiding
 • Sokhanya (teologiese opleiding aan kerkleiers van die AOK)
 • Hugenote Kollege (HK), Toerusting vir Missionêre Bedieninge (TMB)
 • Sport- en Spelbediening (vestiging van ‘n holistiese evangelisasie-aksie)
 • Bediening aan buitekerklikes/ kerklos-mense (vgl riglyne punt 7.)

 

Bystand by en ontwikkeling van bedieninge en ondersteuningsvennootskappe met en in belang van spesifieke gemeentes:

 • VGK Makhathini KZN
 • VGK Msinga KZN
 • VGK Oos-Kaapland (huidig leierskapsontwikkeling, saam met ander)

 

Strategiese vennote en mede-werkers:

 • NG-, VG- en RCA-gemeentes;
 • Ringe; Sinodes;
 • Sinodale bedieninge: Toerusting;
 • Communitas (Gemeentelike Bediening, GKS, SAVGG),
 • Armoede & Sorg,
 • KZN: NGK en VGK sinodes, ringe en gemeentes
 • NBI/Bybelmedia,
 • Hugenote Kollege (HK), Toerusting vir Missionêre Bedieninge (TMB),
 • Veritas

 

Bestuurder

Stephen Pedro
(+27) 21 957 7183
stephen@kaapkerk.co.za