KIX

Sedert Gielie Loubser en sy KIX-span, in samewerking met Anna Marie de Klerk van Malingunde, in 2009 die KIX-projek (vir die opleiding van kleuterskoolonderwysers in die Malingunde-omgewing) bekendgestel het, het baie gebeur.

Danksy KIX kon altesaam 154 onderwysers daar opgelei word vanaf Julie 2010 tot Junie 2012. Met die twee hoofvakke Onderwysmetodologie en Kindervangelisasie as basis, is daar verseker dat hul kleuterskoolkinders ‘n sterk Christelik-gebaseerde onderrig sou ontvang.

Die KIX Kleuterskool funksioneer as ‘n modelskool en bied die geleentheid aan onderwysers (wat die KIX-opleidingsprogram gedoen het) om vir kort opleidingsperiodes te kom. Hier word hulle opgelei in skoolbestuur en leierskap vir volwassenes. Op hierdie manier word hul kundigheid gereeld verskerp en sal hulle gelei word in die aanpassing van metodes en materiale wat beskikbaar is vir die effektiewe ontwikkeling van kinders.

Die kleuterskool op Malingunde bestaan ​​uit ‘n kantoor en drie klaskamers wat 75 kinders tussen 3 en 5 kan huisves. Die personeel bestaan ​​uit Elizabeth Kampheta (die skoolhoof) wat oorgeneem het by AnnaMarie de Klerk en Mery Chinthuchanji (onderhoof).

Die skool is amptelik geopen op 17 September 2012. Die nuwe opsigter van die skool, mev Denisa Chithuthu, het in Augustus 2016 by Fletcher Chulenje oorgeneem.

Kontak

Ds Leonard Hara
leonardhara3@gmail.com