Dagbestuur

Voorsitter (VGK)
Rev. Victor Simphiwe Ntshabalala
071 970 8394
mfundisintshabalala@yahoo.com

 

 

Voorsitter (NG Kerk)
Ds Jan Grobbelaar
023 313 3454 / 084 585 3531
jangrobbies11@gmail.com

 

Ondervoorsitter (VGK)
Ds Farren Cloete
060 548 4431
farrenwatt@gmail.com

 

 

Ondervoorsitter (NG Kerk)

Ds Danie Murray
082 721 3809
danie@handevat.com

 

Addisionele lid (NGK)
Ds Sarizé Retief
083 791 0724
sarize1@hotmail.com

 

Addisionele lid (VGK)
Ds Randow Sadatha Jantjies
060 868 0345
rsjantjies93@gmail.com

 

TAAKSPANBESTUURDERS

PSD: Bestuurder Afrika Ekumene
Dr Daniël de Wet
+27 21 957 7204 / +27 82 068 7795
missio@kaapkerk.co.za

 

PSD: Bestuurder  Gemeentgetuienis
Ds Stephen Pedro
021 957 7164 / +27 67 770 5986
stephen@kaapkerk.co.za

 

Bestuurder: Arbeidsbediening
Jaco Leeuwner
082 047 7487
cape@imsa.partners

 

PSD: Bestuurder Publieke Getuienis en Evangelisasie
Dr Braam Hanekom
021 9577117 / 7202
braam@kaapkerk.co.za

 

Koördineerder: Ekologie
Ds Hanli Grové
083 226 6333
hanli.groenewald@gmail.com

 

TAAKSPANVOORSITTERS

Afrika Ekumene
Ds Jaco Botha
082 927 2890
eksjaco@gmail.com

 

IMSA/Arbeidsbediening
Dr Eddie Orsmond
084 580 3013
eddieo@sun.ac.za 

 

Gemeentegetuienis

Ds André Botha
+27 64 665 3465
andrebotha2911@gmail.com

 

Publieke Getuienis

Ds Riaan de Villiers (Voorsitter NGK)
084 795 2223
riaandev@gmail.com

 

Ds William Ficks (Voorsitter VGK)
068 200 0589
ficks@telkomsa.net / vgkporterville@telkomsa.net

 

 

Evangelisasie

Voorsitter moet nog aangewys word.

 

 

Ekologie
Ds Hanli Grové
083 226 6333
hanli.groenewald@gmail.com