Dagbestuur

Voorsitter (VGK)
Llewellyn MacMaster
083 413 0400
llmmacmaster@gmail.com

 

Voorsitter (NG Kerk)
Danie Moller
021 851 5582 / 083 375 8444
daniem@nghelder.co.za

 

PSD (Ex officio)
Kobus Odendaal
021 957 7204 / 082 732 4752
missio@kaapkerk.co.za

 

Dagbestuurslid
André Botha
071 755 431 / 022 492 2767
miernesvgk@telkomsa.net

 

Dagbestuurslid
Clive Jacobs
084 616 8315
clivedonaldj@gmail.com

 

Dagbestuurslid
Angelique Esau
083 545 3599
angelique.esau@gmail.com

 

Arbeidsbediening
Eddie Orsmond
084 580 3013
eddieo@sun.ac.za 

 

Dagbestuurslid
Ryk van Velden
021 864 5665 / 082 857 4368
rvanvelden@hugenote.com

 

Dagbestuurslid
Hendrik Saayman
021 791 1304 /
hbgemeente@gmail.com

 

Dagbestuurslid
Sarizé Retief
083 791 0724
sarize1@hotmail.com

 

Dagbestuurslid
Jan Grobbelaar
023 313 3454 / 084 585 3531
jangrobbies11@gmail.com

 

TAAKSPANBESTUURDERS

Bestuurder: Afrika Ekumene
Kobus Odendaal
021 957 7204/082 732 4752
missio@kaapkerk.co.za

 

Bestuurder: Getuienis in en deur Gemeentes
Stephen Pedro
021 957 7164
stephen@kaapkerk.co.za

 

Bestuurder: Arbeidsbediening
Carin Brink
021 957 7153/083 651 9515
cbrink@kaapkerk.co.za

 

Bestuurder: Publieke Getuienis
Braam Hanekom
021 9577117 / 7202
braam@kaapkerk.co.za