Ringsverteenwoordigers

GETUIENISAKSIE word deur verskillende kerkleiers in ringe en streke verteenwoordig.

Klik vir die lys van

 ons jongste lys RINGSVERTEENWOORDIGERS:

NGK
VGK

 

Algemene Jaarvergadering 2023