Sokhanya Bybelskool

 

Die Sokhanya Bybelskool is in 1992, in samewerking met ‘n groep leiers van verskillende kerke, in die Kaapse Skiereiland gestig. Hulle het hulle eie leerplan, gebaseer op die inhoud van die Bybel ontwikkel. Die kursus bedien leiers en lidmate van die volle spektrum van kerke (van al die hoofstroom-kerke, insluitend Katolieke, ’n verskeidenheid Pinkstergroepe en veral Afrika-onafhanklike kerke). Die kursus is oorspronklik in isiXhosa ontwikkel en aangebied en is nou volledig in Engels beskikbaar.

Dit is spesifiek op ‘n NQF-vlak 2, met 3 modules en 5 werkboeke per module, ontwerp vir kerkleiers wat nog nie ‘n matrieksertifikaat behaal het nie, maar tog honger is om die woord van God te leer.

Sokhanya is trots daarop om ‘n verandering in hul status aan te kondig: hulle het hul akkreditasie  verkry in Desember 2019. Dit is toegeken deur die Quality Council for Trades and Occupations, verwysingsnommer: QCTOSDP00181102-1406  wat verwys na die vlak 2-geakkrediteerde kursus. Die geakkrediteerde kursus is tans slegs in Engels beskikbaar.

Sokhanya is steeds daarop gemik om ‘n dieper Bybelse begrip te help ontwikkel vir deelnemers wat nog nie matriek behaal het nie, en hoewel die nuut-geakkrediteerde kursus beskikbaar is, is ons steeds besig met die ou kursus, wat ook in Xhosa beskikbaar is.

Ons geakkrediteerde kursusfooie  en pamflet bevat die kursusplan en kantoorbesonderhede. Besoek ons ​​webwerf by www.nehemiah.co.za vir verdere toeligting.

Met tien (10) modules bedien die kursus leiers en lede van die volle spektrum van kerke, insluitend al die hoofstroomkerke, ‘n verskeidenheid Pinkster- en Charismatiese groepe, die Katolieke Kerk en is meestal gefokus op die Afrika Onafhanklike Kerke.

 

Doelwitte

  • om mense wat op verskillende vlakke in gemeentes leiding neem, te help om ’n dieper kennis van die Bybel te bekom en dit kontekstueel verantwoordelik te gebruik;
  • om persoonlike geloofsgroei van studente te bevorder en deur hulle ook die geloofsgroei van lidmate te dien;
  • om basiese bedieningsvaardighede te vestig.

 

Onderrig

Na 25 jaar waarin daar klasse op verskillende plekke in die Kaapse Skiereiland aangebied is met ‘n gelyklopende korrespondensie-kursus vir isiXhosa-leiers landwyd, het die bedieningspatroon verskuif. Vanaf 2016 vorm die Sokhanya-kursus deel van die Nehemia Bybelinstituut van Bybel-Media in Wellington.

Die kursus staan bekend as die Sokhanya Bible Programme. Onderrig geskied deur korrespondensie landwyd. Studente word aangemoedig om studiegroepe te vorm om saam die kursus deur te werk. Die inskakeling by die Nehemia Bybelinstituut bied infrastruktuur en open nuwe areas van toegang wat vroeër nie moontlik was nie.

Die Sokhanya kantoor word beman deur mnr Jerry Seseko. Hy kan by onderstaande gegewens gekontak word vir inligthing en inskrywings.

Kostes

Kostes word so laag moontlik gehou aangesien die kursus spesifiek gerig is op leiers uit die minder gegoede deel van die samelewing wat nie duur kursusse kan bekostig nie. Die programkoördineerder se salaris moet deur fondse van buite Bybel-Media gedra word. Vir die doel is daar ‘n vennootskap tussen Getuienisaksie, Bybel-Media en betrokke gemeentes om vir sy salaris in te staan.

 

Raak betrokke

  • Gemeentes en lidmate word uitgedaag om inisiatief te neem om met studiegroepe vir Christene uit die Xhosa- en Sotho-gemeenskappe in hulle omgewing te begin. Materiaal om fasiliteerders by te staan, is beskikbaar. Daar is reeds gemeentes waar die bediening geimplementeer is en suksesvol deur vrywillige fasiliteerders bestuur word.
  • Gemeentes kan by die Sokhanya-vennootskap aansluit en lidmate kan as donateurs betrokke raak deur die Getuienisaksie-kantoor te skakel by 021 957 7204.
  • Bydraes kan ook spesifiek vir die kostes van vertaling en die druk van boeke gemaak word.
  • Fasiliteer ‘n groep by julle kerk.
  • Alle bydraes is welkom.

 

KONTAK

NBI Sokhanya-kantoor

Ds Mawonga Phaphile Celesi
021 864 8224 / 084 056 6087
mawonga@bmedia.co.za
Posbus 841, Wellington, 7654

Adres:
Ferguson Gebou
Kerkstraat 69
WELLINGTON
Wes-Kaap