Hefsiba Instituut vir Christelike Hoër Onderwys

NUUS

2023
Junie

2022
November
September
Mei

 

In 1994 het ds Wessel Bester ’n Bybelskool op Vila Ulónguè begin. Ds. Manie Taute het later by hom aangesluit as die eerste rektor van die latere Hefsiba ISC (Instituto Superior Cristão – Instituut vir Christelike Hoër Onderwys). Tien jaar later het dit universiteitstatus in Mosambiek verwerf met dr Kruger du Preez as die eerste akademiese direkteur. Tans bestaan dit uit vier fakulteite, naamlik Teologie, Psigologie, Ekonomie en Regsgeleerdheid met dr Manasse Matiquele as die rektor. In 2016 is ‘n verdere twee satelietkampusse op Milange en Mocuba gevestig waar Ivan Steven tot 2017 die leiding geneem het.

Die volgende kursusse word aangebied:

  • ’n Evangelis-sertifikaat (een jaar)
  • ’n Teologie-sertifikaat vir die vroue van teologie-studente (drie jaar)
  • ’n Teologie-diploma (drie jaar)
  • ’n Teologie-graad met honneurs (vier jaar)
  • ’n Sielkunde-graad (Christelike berading) met honneurs (vier jaar)
  • ’n Honneursgraad in Ekonomie en Bestuur (vier jaar)
  • ‘n Honneursgraad in Regsgeleerdheid (vier jaar)
  • ’n Meestersgraad in Teologie

 

Impak op die gemeenskap

Oor die jare het die teologiese skool predikante aan die Mphatso- en Thumbini-sinodes voorsien en hulle ook gehelp om verder in hulle bediening te ontwikkel. Die ander, nie-teologiese opleiding is ook van groot nut vir die gemeenskap van Mosambiek.

Die fokus is op die vorming van waardegedrewe leierskap.

Kontak

Dr Manasse Matiquele
manassefulasitala@gmail.com