Zimbabwe

 

Zimbabwe het ’n bevolking van ongeveer 12 miljoen en beslaan 391 000 km2. Die twee hoofbevolkingsgroepe is die Sjona’s (71%) en die Ndebeles (14%). Sowat 92% van die bevolking is geletterd – tot onlangs die hoogste in Afrika. Meer as 7 miljoen Zimbabwiërs vereenselwig hulle met verskillende Christelike kerke, terwyl 26% tradisionele godsdienste aanhang.

Die onstabiele politieke situasie in Zimbabwe sedert die 1990’s, die gepaardgaande ekonomiese agteruitgang, hoë werkloosheid, vigs en nagenoeg ’n kwart van die bevolking wat buite die landsgrense woon en werk bied egter reuse-uitdagings aan die kerk.

Getuienisaksie het noue bande met die RCZ (Reformed church in Zimbabwe) en ondersteun verskillende bedieninge in Zimbabwe:

Kontak

Daniël de Wet
+27 21 957 7204 / +27 82 068 7795
missio@kaapkerk.co.za