RCZ (Reformed Church in Zimbabwe)

Die kerkgebou op Morgenster Sendingstasie

In Masjonaland (soos die Masvingo Provinsie eers genoem is) is die sendingwerk deur sowel wit as swart sendelinge saam begin. Sewe Sotho-sprekende evangeliste het hulleself as sendingwerkers by die jong Andrew Louw, toe nog nie as predikant georden nie, aangemeld.

Hulle was lidmate van die Kranspoort Gemeente aan die suidekant van die Soutpansberge waar eerwaarde Stefanus Hofmeyr toe die leraar was. Hulle het almal hulle huisgesinne daar op Kranspoort agtergelaat om op 9 September 1891, na ’n moeisame tog met ’n ossewa, by hoofman Mugabe se berg naby die Zimbabwe-ruïnes aan te kom. Die sendingstasie, Morgenster, so 7 km suidoos van die wêreldbekende Zimbabwe-ruïnes en 35 km van die huidige Masvingo, is daar aangelê. Andrew Louw se vrou, Cinie, sluit later by hom aan en hulle begin werk onder die Karanga’s. Vyf jaar later is die eerste twee bekeerlinge gedoop.

Die werk het vinnig gegroei en binne tien jaar na hulle aankoms, in 1901, is die eerste buitestasie, Pamushana, gestig. In 1918 word die eerste ringsvergadering van die kerk in Masjonaland gehou en in 1952 vind die eerste sinode van die Shona Reformed Church plaas. Intussen is ’n evangelisteskool (1925) en ’n leraarskool (1936) op Morgenster geopen.

Kort voor die onafhanklikheid van die voormalige Rhodesië in 1980, moes die NG Kerk egter die meeste van hulle sendingpersoneel onttrek as gevolg van die veiligheidsrisiko in die land. In 1977 is alle sendingwerk en eiendomme in Masjonaland aan die RCZ, wat tot ’n volwaardige inheemse kerk gegroei het, oorgedra. Dit bestaan vandag uit 18 ringe, meer as 80 gemeentes, ongeveer 80 leraars (waarvan 8 in sinodale diens is), 8 evangeliste en 7 geestelike werkers. Die getal belydende lidmate staan op sowat 100 000.

Getuienisaksie ondersteun verskillende bedieninge in Zimbabwe:

RCZ in Suid-Afrika

Soos ons weet, is daar baie mense uit Zimbabwe wat die afgelope jare ons land ingestroom het op soek na ‘n beter toekoms. Baie van hulle behoort aan ons susterskerk, die RCZ, en is dus deel van ons uitgebreide NGK-familie.

Dr Christopher Munikwa is al ‘n paar jaar die RCZ-predikant wat al hierdie gemeentes (Gauteng en noord daarvan, PE en die Kaap) moes bedien.

Intussen in daar nog ‘n predikant, ds Nobington Murambadoro, beroep om die twee gemeentes en ander “prayer houses” in die Kaapse Metropool asook die RCZ-lidmate in Worcester en Hermanus te bedien. Ds Murambadoro is op Saterdag 4 Februarie 2017 in die NGK Strand Moedergemeente bevestig.

Getuienisaksie poog om hierdie bediening ook in kontak met die genoemde areas se plaaslike VGK- en NGK-gemeentes te bring.

  • Lees meer oor die RCZ HIER.

Kontak

Dr Daniël de Wet
021 957 7204
missio@kaapkerk.co.za