Murray Teologiese Kollege

Ses-en-dertig jaar na die begin van sendingwerk op Morgenster begin is, het ’n formele evangeliste-skool in 1925 tot stand gekom. Ds Henry Murray was die eerste dosent. In die dertigerjare is die eerste leraar, ds. Esra Shumba, opgelei en tot die bediening toegelaat wat vir baie jare getroue diens in die kerk gelewer het.

Tans dien 5 teologie-dosente in die Murray Theological College asook twee dosente vir die vroue van hierdie studente wat ’n 4-jaar kursus in Huisvlyt, Naaldwerk, Bybelstudie-metodiek, Homiletiek en Vrouewerk volg. Die teologie-studente, onder meer damestudente, volg die tradisionele teologie-vakke wat in baie gereformeerde kweekskole aangebied word, naamlik Ou Testament, Nuwe Testament, Sistematiese Teologie, Missiologie, Ekklesiologie en Praktiese Teologie.

Kontak

Ds S Munamati
00263 78 794 0155
simbarashemunamati@gmail.com