Kenia en Suid-Soedan

KENIA

Die Reformed Church of East Africa (RCEA) is in 1944 gestig toe die NG Kerk van Suid-Afrika sendingwerk in Eldoret, Kenia, begin doen het.

Die RCEA het in 1963 selfstandig geword en het tans meer as 200 gemeentes en 30,000 lidmate. Dit het ook meer as 110,000 aanhangers. Ons handhaaf steeds goeie verhoudinge met die kerk daar en deur middel van NetACT het ons ook noue kontak met hul teologiese skool by Eldoret.

Die RCEA is ook ‘n lid van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke.

 

 

SUID-SOEDAN

Nuusbriewe

Die NG Kerkfamilie is betrokke by uitreike in Suid-Soedan, in die konteks van ‘n breër interkerklike betrokkenheid uit Suid-Afrika. Die plaaslike kerke met wie in Suid-Soedan saamgewerk word, is o.a. die Africa Inland Church (AIC), vrug van die Africa Inland Mission (AIM) se uitreikwerk sedert die begin van die 20ste eeu, en die Presbiteriaanse Kerk.

Die doel van ons uitreik en betrokkenheid by Suid-Soedan, wat onlangs as selfstandige land van Noord-Soedan afgeskei het, skakel in by die ou visie van ons voorgangers daar: “Om ‘n Christelike teenwoordigheid te vestig in Sub-Sahara Afrika, noord van die ewenaar”.

In die NG Kerk Wes-Kaapland se sinodale gebied ondersteun die volgende NG-stuurgemeentes tans die uitreik-inisiatiewe na Suid-Soedan:

  • Suider-Strand
  • Albertinia
  • Mosselbaai Moederkerk
  • George-Suid
  • Reebok

Laasgenoemde is die tuisgemeente van dr Kobus van Zyl wat die afgelope dekade jaarliks na Suid-Soedan gaan. Hy is betrokke by teologiese toerustingskursusse en om bystand te verleen met die ontwikkeling van die nodige infrastruktuur in afgeleë gebiede om daar mense te bedien wat nog niks of baie min van Jesus Christus weet.

Kom ons vat hande met hierdie uitreik na Suid-Soedan. Bid vir die koms van Jesus se koninkryk daar waar ons, in samewerking met die plaaslike kerk, die evangelie met visie, fokus en entoesiasme verder kan dra.

Kontak

Dr Daniël de Wet
+27 21 957 7204 / +27 82 068 7795
missio@kaapkerk.co.za