CCAP Nkhoma Sinode Departement Gesondheid

 

Die CCAP Nkhoma Sinode se Departement van Gesondheid bestaan uit die Nkhoma-hospitaal, tien gesondheidsentrums, die Nkhoma-verpleegkollege (waar ongeveer 50 verpleegkundiges jaarliks opgelei word) en verskeie ander ontwikkelende gesondheidstrukture.

Die NKhoma Hospitaal

Die Nkhoma Hospitaal wat in 1915 met net ’n paar hutte begin het, is vandag ’n algemene distrikshospitaal wat 220 beddens bevat. Dr. Reynier Ter Haar is die superintendent van die hospitaal en word deur ’n span bekwame mediese en administratiewe personeel ondersteun.

Daar is die laaste paar jaar goeie vordering gemaak op die gebied van voorkoming van moeder- en kindersterftes. In 2008 was daar 31 moedersterftes tydens of na bevalling. In 2015 het dit na slegs 3 gevalle! Die verbetering vereis effektiewer interaksie met die omliggende klinieke en beter sorg tydens opname.

Ook ten opsigte van malariabestryding kon die hospitaal deur ‘n binnenshuise spuitprogram beter sorg vir die gemeenskap verseker. In die kindersaal het dit tot ’n gemiddelde van meer as 50% afname in kindersaaltoelatings gelei

Die Oog-afdeling is ’n belangrike komponent van die hospitaal se diens, en met veral kararak-chirurgie kan meer as 2 500 pasiënte per jaar weer sien. Dit is aanvanklik deur dr. Retief begin en verder deur dr. Blignaut uitgebou.

Gesondheidsentra

Buiten die tien gesondheidsentra wat deur die Nkhoma Hospitaal bestuur word, word pasiënte met veral kraam-komplikasies van vyf omliggende klinieke na Nkhoma verwys vir verdere behandeling. ’n Ambulans en mediese span word ook Dinsdae uitgestuur om voorgeboortesorg aan swanger vroue en immunisasie aan babas en kinders te gee in ‘n poging om mediese sorg nader aan die gemeenskap te bring.

Kankerbestryding

Vir die laaste 3 jaar het die hospitaal en die omliggende klinieke meer as 18,000 vroue ondersoek vir die algemeenste vroukanker, naamlik servikskanker. As daar abnormaliteit bemerk work, kry meer as 80% van pasiente dieselfde dag behandeling. ‘n Klein groepie moet chirurgie ondergaan en ongelukkig vir enkeles is dit te laat en kan ons alleen palliatiewe sorg aanbied.

Palliatiewe sorg

Daar word ook palliatiewe ondersteuning gebied aan vigs- en terminale pasiënte en die opleiding van die personeel van nie-regeringsorganisasies in die mediese veld.

Huisarts/GP opleiding

Na 5 jaar se probeer, het Nkhoma (in samewerking met Universiteit van Malawi) uiteindelik begin om alreeds-gekwalifiseerde dokters vir ‘n verdere 4 jaar op te lei in wat genoem word “Family Medicine”. Die unieke uitdagings wat Afrika-lande bied vir mediese sorg noodsaak ‘n groep dokters wat chirurgies meer vaardig is as die gemiddelde huisarts. Die beperkte finansiële bronne noodsaak dat die dokters ook moet fokus op wat in die gemeenskappe buite die hospital gebeur en moet ‘n “gemeenskapsdiagnose” gemaak en besluit word watter initiatiewe gebruik kan word om die probleme aan te pak. Met die plattelandse ligging van die hospitaal glo ons dat dit uniek geleë is om hierdie dokters ter plaatse te leer om hierdie uitdagings aan te spreek.

Kom besoek ons gerus! Nkhoma is net 80 km van die internasionale lughawe naby die hoofstad, Lilongwe. Kom beleef die warm hart van Afrika met sy vriendelike mense ten spyte van ontsettende armoede en groot mediese uitdagings.

Kontak

Dr. Salvador Garcia de la Torre
+265 175 4439
md1nkhoma@gmail.com