Henry Murray Gedenkfonds

Die afgelope paar jaar was ‘n uitdaging om oorlewing vir ons broers en susters in Zimbabwe. Om hulle te ondersteun, is ‘n bystandsfonds (die Morgenster Noodfonds) in 2008 vir Morgenster sendingstasie van stapel gestuur deur ds Henry Murray.

Bydraes tot die fonds word ontvang en geadministreer deur Getuienisaksie en maandeliks na die projekte by Morgenster oorgedra. Vanaf Oktober 2014 het die naam verander na die Henry Murray Gedenkfonds, ter nagedagtenis aan wyle ds Henry Murray, wat op 29 Augustus 2014 oorlede is. Hy het vir baie jare in diens gestaan van die Murray Teologiese Kollege, eers as prinsipaal en later as visi-prinsipaal.

Vanaf 2008, is bydraes tot die fonds vir die volgende projekte by Morgenster Sendingstasie aangewend:

Murray Teologiese Kollege

Vir meer as ‘n jaar moes kos ingevoer word vir die personeel en studente van die Teologiese Kollege om te kan oorleef, want daar was letterlik geen kos in die winkels beskikbaar nie. Alhoewel die beskikbaarheid van voedsel in die afgelope jaar verbeter het, is die finansies steeds onvoldoende en onreëlmatig, weens die hoë lewenskoste en onderhoud.

Kos vir werk en werk vir kos:

  • Skoolkinders

MIV/vigs-weeskinders word gewoonlik versorg deur voogde (meestal weduwees en oumas). Danksy die Noodfonds kon skoolklere, skoene, skoolgeld, boeke en ander skryfbehoeftes aan meer as 50 behoeftige kinders in die verlede voorsien word. Om te help om hierdie mense nie hul waardigheid te laat verloor nie, het die voogde van hierdie kinders een maal per week tuinwerk gedoen. Elke persoon het ‘n pakkie met basiese voedsame kos (mieliemeel, suiker, olie, sout, droë bone, gedroogde vis), tweedehandse klere en ‘n koekie seep vir ‘n dag se werk ontvang. Hierdie noodfondsprojek het egter te groot geword om individueel te hanteer en in 2011 is die projek aan die kerkraad van Morgenster RCZ- gemeente oorhandig en die naam daarvan na die Diakonale Projek verander. Geld uit die Noodfonds (nou die Henry Murray Gedenkfonds genoem) word steeds maandeliks in die rekening van Morgenster RCZ oorgedra en die kerkraad administreer die fondse aan die kinders wat geïdentifiseer en gekeur is as die mees-behoeftiges. ‘n Omvattende jaarverslag is vir skenkers op aanvraag beskikbaar.

  • Die behoeftiges (en desperates)

Mense uit die gemeenskap, wat nie kan oorleef op hul eie in die lewe as gevolg van werkloosheid, siekte en armoede, klop dikwels aan die deur van die sendelinge vir hulp. Sonder fondse, sou dit nie moontlik wees om hierdie nood te verlig nie!

  • Die gawe van klank en sig

Baie mense met gehoorprobleme en swak sig wat behoeftig is kom dikwels na Morgenster Sendingstasie om hulp. Danksy skenkings van gebruikte gehoorapparate het die kommunikasievermoëns van baie al oor die jare verbeter

Die meeste van hierdie mense kan nie eens die batterye wat nodig is vir ‘n gehoorapparaat, bekostig nie! Indien so ‘n gehoorapparaat nie gereeld van nuwe batterye voorsien word nie, raak dit vinnig uitgedien. Danksy die fonds kan die batterye en nodige gehoorapparaat konstant in voorraad bly.

Op dieselfde manier het skenkings van gebruikte brille Die Woord van die Lewe gebring aan baie mense, sodat hulle ook nou die Bybel kan lees. Die Oog-eenheid by Morgenster Hospitaal het altyd ‘n behoefte vir gebruikte brille vir diegene dit nie kan bekostig nie.

Baie dankie aan almal wat tot die Henry Murray Gedenkfonds bydra, en deur dit te doen, behoeftiges in staat stel om hul lewens met waardigheid te leef.

KONTAK en bydraes:

NEDBANK
Takkode: 198 765
Naam: Getuienis
Rekeningnr: 1135 900 280
Verw: Henry Murray Gedenkfonds

*Stuur ‘n e-pos met bewys van betaling na:

Susan Murray op hensansjm@gmail.com ,cc aan henslin@kaapkerk.co.za.