Arbeidsbediening

 

Klik hier om IMSA-webwerf te besoek.

Ons bring die evangelie na mense in die volgende bedryfsektore:

Ons bediening is oop vir almal in die werkplekke waar ons besoek. Indien nodig, het ons persoonlike gesprekke/berading en bied mentorskap. Ons rus ook mense toe en ontwikkel beide werkgewers en werknemers deur verskillende programme.

Arbeidsbediening se hooffokus:

Christelike opheffing

  • Dissipelskap programme. 
  • Pastorale sorg en traumaberading
  • Mentorskap
  • Jeugprogramme met sport as verband

Toerusting en opleiding

  • Leierskap- en lewensvaardigheidsopleiding (BrightStar Program)
  • Werkrehabilitasieprogramme in vennootskap met ander organisasies
  • Finansiële Geletterdheidsprogram. 
  • Ouerskapvaardighede (First Light).
  • Think Tank-aksieplan-analise.
  • Entrepreneurskapsprogram – vaardigheidsontwikkeling (Kalkbaai) en werkskepping. 

Evangelisasie en bediening van die Woord

Strategiese vennote en mede-werkers, bv:

 

Bestuurder

Jaco Leeuwner                                       
Netwerk & Verhoudingsbestuurder: Arbeidsbediening Kaapstreek
Tel: +27 21 957 7153  / 082 047 7487
E-pos: cape@imsa.partners     
 

Taakspanlede:

• Dr Eddie Orsmond (Voorsitter)
• Ds Pieter Grové (Mede-voorsitter)
• Ds Stephen Pedro (PSD: Gemeentegetuienis)
• Dr Daniël de Wet (PSD: Ekumeniese Vennootskappe in Afrika)
• Ds Mauritius Pienaar (Biblia Hawesending)
• Dr Francois Swart (Arbeidsbediening Kaapstad Metropool)
• Ds Floors Meyer (Arbeidsbediening George)
• Me Mandi Bouwer (lid)
• Mnr Gassie Carstens (Arbeidsbediening Worcester)
• Mnr Hubert Loubser (Arbeidsbediening Paarl)
• Mnr Johan Nel (Arbeidsbediening Mossel Bay)
• Mnr Isai Mostert (Lid)
• Mnr Jaco Leeuwner (Hoof Uitvoerende Beampte: Arbeidsbediening & Biblia Hawesending)