Arbeidsbediening

Klik hier om IMSA-webwerf te besoek.

 

Arbeidsbediening fokus op die bedieningsuitdagings in die konteks van ARBEID en EKONOMIE.

Dit word gedoen deur:

 • Evangelisasie (Woordbediening, uitreike en geestelike versorging);
 • Dissipelskap (ons loop die pad van toerusting om nie-gelowiges te begelei om tot volwassenheid in hul geloof te kom);
 • Mentorskap en Bemagtiging (om werknemers en werkgewers te begelei na gelang van spesifieke behoeftes);
 • Opleiding en toerusting (bv Brightstar).

Arbeidsbediening pas bogenoemde toe deur inisiatiewe soos:

 • Pastorale bystand (tov persoonlike probleme, konflik, werkloosheid, ens.);
 • BrightStar – ‘n geakkrediteerde leierskaps- en lewensvaardigheidsprogram vir kinders en volwassenes;
 • Jeugaktiwiteite (om die jeug se selfwaarde en Christelike waardes te help verhoog en hul voor te berei vir die werkplek);
 • Verspreiding van Bybels en geestelike literatuur;
 • Woordverkondiging en byeenkomste van gelowiges en nie- gelowiges, sodat mense binne die werkplek se denke kan verander en etiese waardes toegepas kan word;
 • Pastorale berading en trauma-ontlonting (SAPD, Daghospitale);
 • Verwysing na professionele kundiges waar nodig;
 • Toerusting van Christengelowiges om in hulle werkplekke geloofsgetrou te werk (in samewerking met plaaslike gemeentes en vennootskapsorganisasies).

Strategiese vennote en mede-werkers, bv:

 

Bestuurder

Carin Brink                                          
021 957 7153
083 651 9515
cbrink@kaapkerk.co.za