Arbeidsbediening

 

Klik hier om IMSA-webwerf te besoek.

Ons bring die evangelie na mense in die volgende bedryfsektore:

Ons bediening is oop vir almal in die werkplekke waar ons besoek. Indien nodig, het ons persoonlike gesprekke/berading en bied mentorskap. Ons rus ook mense toe en ontwikkel beide werkgewers en werknemers deur verskillende programme.

Arbeidsbediening se hooffokus:

Christelike opheffing

  • Dissipelskap programme. 
  • Pastorale sorg en traumaberading
  • Mentorskap
  • Jeugprogramme met sport as verband

Toerusting en opleiding

  • Leierskap- en lewensvaardigheidsopleiding (BrightStar Program)
  • Werkrehabilitasieprogramme in vennootskap met ander organisasies
  • Finansiële Geletterdheidsprogram. 
  • Ouerskapvaardighede (First Light).
  • Think Tank-aksieplan-analise.
  • Entrepreneurskapsprogram – vaardigheidsontwikkeling (Kalkbaai) en werkskepping. 

Evangelisasie en bediening van die Woord

Strategiese vennote en mede-werkers, bv:

 

Bestuurder

Carin Brink                                          
021 957 7153
083 651 9515
cbrink@kaapkerk.co.za