Makhathini

 

Die VGK Makhathini

Die VGK Makhathini-gemeente bestaan tans uit sowat 700 lidmate met 23 bedieningspunte.

Die predikante en evangeliste wat tans in hierdie gebied werk, is di. Dalisu Kunene en Louwrens van der Westhuizen, kinderevangelis Themba Mahlangu, geestelike werkers Zaheus Ngwenya, Bheka Manzini, Bonginkosi Mtembu, Lucky Kunene en Lungani Mandlakazi wat maatskaplike dienste lewer.

Waar werk ons?

In die gemeente is daar 23 preekpunte, wyd-uiteengestrek en op verafgeleë plekke. Daar word egter elke Sondag ‘n erediens by elke punt gehou. In totaal kom tot 400 mense so saam op ‘n Sondag.

Wat doen ons?

  • Lidmate en kerkraadslede word gereeld opgelei en toegerus met kursusse;
  • Evangelisasie-veldtogte twee maal per jaar;
  • Kinder- en jeugbediening kry gefokusde aandag;
  • Gemeenskapsprojekte: vier gemeenskapstuine, vier kleuterskole, ’n voedingsprojek, ’n landbouprojek naby KwaNgwanase, volwasse geletterdheidsklasse, opgeleide sorgwerkers wat gemeenskappe bedien.

Bydraes word aangewend vir:

  • Die salarisse van die leraars, evangeliste en jeugwerkers;
  • Onderhoud van die pastorie by KwaNgwanase;
  • Die hou van veldtogte;
  • Water, ligte en telefoon by Jozini;
  • Sorgwerkersvergoeding;
  • Leierstoerusting.

Impak:

Deur middel van u bydraes word die gemeente van Makhathini bemagtig om ‘n werkende infrastruktuur in stand te kan hou sodat die werk van die Here so effektief moontlik kan voortgaan. Goedopgeleide leraars en geestelike werkers kan bekostig word om die gemeente te bedien, leiers op te lei, veldtogte te hou en kleuterskole in stand te hou.

 

Kontak

Ds Louwrens van der Westhuizen
082 516 4437
weshuis7@gmail.com